Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Webinar 'De kerk in het publieke domein'

25 jun 2021 13:30, Online

Pijl naar links Alle agenda-items

In juni 2020 publiceerde de Generale Synode van de Protestantse Kerk de visienota ‘Van U is de toekomst’. Het moderamen van de Generale Synode vroeg het bestuur van het Beraad Grote Steden om een reactie op de visienota vanuit het perspectief van de kerk

Het Beraad Grote Steden gaat toegespitst op drie onderwerpen via Zoom over de visienota in gesprek:

  • De kerk in de stad als eigenaar van (kostbaar) vastgoed
  • De kerk in de stad als beheerder van kunst, cultuur en architectuur
  • De kerk in de stad als partner in het welzijnsbeleid en armoedebestrijding

Drie critical friends, buitenstaanders reageren vanuit de eigen expertise op de visienota:

  1. Marc van Leent, sociaal ondernemer te Amersfoort, vastgoedontwikkelaar met het oog op het scheppen van ontmoetingsruimten in de stad Amersfoort
  2. Miranda van Holland, programmadirecteur, producent en presentator van het jaarlijks terugkerend Geestdriftfestival in een van de monumentale kerken in Utrecht
  3. Andre Hammink, gebiedsdirecteur bij de Gemeente Rotterdam en o.a. betrokken bij lokaal welzijnsbeleid van de stad Rotterdam

Opzet van de middag van 13.30 – 16.00 uur:

  1. Opening door de voorzitter van het Beraad Grote Steden
  2. Drie korte reacties op de visienota door de critical friends
  3. Breakout-rooms met de inleiders over de kerk in de publieke ruimte vanuit hun specialisme
  4. Plenaire afsluiting

Aanmelden:

Ik doe graag mee aan:

Graag ontvang ik voortaan ook:

Vul hieronder uw adres in als u een gratis abonnement op het magazine wilt:

In Online