Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Studiemiddag 'Het wordt nooit meer gewoon. Kerk in de stad met corona.'

27 nov 2020 13:30, online

Pijl naar links Alle agenda-items

Video-conferentie van het Beraad Grote Steden op vrijdagmiddag 27 november

We weten veel nog niet, maar dit weten we wel: de samenleving van voor maart 2020 komt
niet terug. Er zijn veranderingen in gang gezet. Onomkeerbaar. Enerzijds geeft dat
onzekerheid en verliesgevoel, anderzijds prikkelt het de creativiteit. Al langer was er de noodzaak om als kerk in de stad nieuwe wegen te zoeken. De crisis opent nieuwe perspectieven op kerk-zijn en dwingt tot herbezinning op vertrouwde praktijken.

Op deze middag wisselen we ervaringen van het afgelopen jaar uit: positieve en negatieve
ervaringen rond vier thema’s: gemeenteopbouw, vieringen, diaconaat en kerk op kantelpunt.

Programma:

13.30: Welkom en inleiding door Jasja Nottelman, voorzitter van het Beraad Grote Steden
13.50: In subgroepen-breakoutrooms:
1. Gemeente-opbouw
Wat verlies je? Waar heb je geen greep op? Welke werkzaamheden zijn er
bijgekomen? Hoe kun je daaraan werken? Wat werkt, wat inspireert? Praktijkverhaal
door Hanneke Siebert, predikant te Enschede.
2. Online-vieren
Bloopers en good practices. Hoe blijven we inspireren, vernieuwen, wat werkt?
Eric van den Berg, communicatieadviseur en trainer, Isimedia.
3. Diaconaat
Hoe blijf je bereikbaar? Wat doe je wel, wat niet? Diaconale aanwezigheid in de
stadswijk. Praktijkverhaal door Nico van Splunter, predikant te Rotterdam.
4. Herkerken
Geïnspireerd door het boek van Meijer en Wierenga ‘Kerken op het kantelpunt’ vertelt
Rianne Veenstra, predikant in Almere, over haar ervaringen.
15.00 uur: Plenaire afsluiting.
15.30 uur: Sluiting

Aanmelden

In online