Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Links en documenten volgorde beroepingsproces


Voorbereiding door de kerkenraad

Op zoek naar een predikant

Op zoek naar een kerkelijk werker

Op zoek naar een jeugdwerker

Werving

Het werkmateriaal bevat o.a. profielschetsen en taakomschrijving van de beroepingscommissie.

Aanstelling predikant

Predikant met een bijzondere opdracht (ord. 3-23-4)