Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Inspiratiebijeenkomsten dorpskerken

Maandelijkse inspiratiebijeenkomsten voor dorpskerken rond een bepaald thema. Van harte welkom! Aanmelden kan onderaan de pagina.

 • 23 februari - Een Warm Welkom
  Hoe goed is het als jouw dorpskerk een gastvrije plek is voor vaste bezoekers, voor nieuwe inwoners van je dorp, voor toeristen, voor de toevallige voorbijganger. Ook jouw kerk doet daar vast haar best voor.
  In deze inspiratiebijeenkomst ontdek je de bijbelse bronnen van gastvrijheid. Je verkent hoe jouw kerk aan kan sluiten bij haar context. Van de taal en de toegankelijkheid van jullie website tot de inrichting van het kerkgebouw, van openstelling door de week tot een warm welkom in de diensten, samen ontdekken we wat er allemaal mogelijk is.

 • 23 maart - De Hartslag van de Dorpsgemeenschap
  Als dorpskerk wil je graag deel uitmaken van het dorp, zodat de andere dorpelingen de kerk weten te vinden. En ook omgekeerd: dat je als kerk een goede buur bent en betrokken op wat in het dorp speelt. Bij ‘wat in het dorps speelt’ denk je al gauw aan problematiek (de kerk is probleemgericht), maar ‘wat speelt’, dat zijn juist ook evenementen en feesten. 
  In deze inspiratiebijeenkomst doe je bijbelse noties op om wat in het dorp leeft te leren waarderen. Je verkent hoe jouw kerk kan aanhaken bij haar context ook door deel uit te maken van een heel ‘dorps kerkelijk jaar’ waarin veel te doen, zowel in de kerk als in het dorp. En ook samen. 

 • 20 april - Een plek voor alle generaties
  Een kerkelijke gemeenschap is een plek waar alle generaties elkaar kunnen ontmoeten. Dat is best een uitdaging, want hoe ben je kerk voor mensen van jong tot oud?
  In deze inspiratiebijeenkomst ontdek je dat in de bijbel iedere generatie een eigen plek mag hebben in de gemeenschap van God. Je verkent samen met anderen de mogelijkheden om kerk te zijn met mensen van alle leeftijden. Wat heeft iedere generatie nodig om mee te kunnen doen als een volwaardig deel van het geheel? Dat gaan we samen onderzoeken.

 • 25 mei - De waarden van het land
  Een dorpskerk heeft per definitie te maken met vraagstukken rondom natuur en landbouw. Best een ingewikkeld onderwerp, want ook binnen jouw kerk- en dorpsgemeenschap zijn er verschillende belangen.
  In deze inspiratiebijeenkomst gaan we op zoek naar de bijbelse waarden van het land. Bedoelen we hetzelfde wanneer we het over “schepping” hebben of over “natuur”? We maken gebruik van de wijsheid die ligt verscholen in de lange lijnen van generaties en grondgebruik. Ook leren we van elkaar hoe we aandacht geven aan onze directe leefomgeving door het (kerkelijk) jaar heen.

 • 22 juni - Het Leven Vieren
  Er is ook doordeweeks en buitenkerkelijk zoveel te vieren! En we hebben nog nauwelijks ontdekt hoe het geloof indaalt in het gewone leven en op allerlei scharniermomenten een vreugde kan zijn en een troost. Niet alleen met woorden, maar ook met rituelen waarin ons dagelijks leven wordt aangeraakt.
  In deze inspiratiebijeenkomst verkennen we de bijbelse theologie van de zegen. Het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland zet je op het spoor van kleine vieringen, meestal niet in de kerk, maar thuis (familie) of in de buurt (noaberschap). Juist als we het leven met al zijn ups en downs vieren, komt het geloof ons dicht op de huid. 

Aanmelden