Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkelijk werker - ambt met een roeping of leuke baan?

Het rapport ‘Geroepen door Christus’ werd in juli door de synode aangenomen. Hierin worden de theologische, bijbelse en kerkhistorische aspecten van het ambt verkend om als basis te dienen voor een verdere doordenking van het ambt. 

Met als achterliggende vraag: hoe kunnen de ambten in de toekomst gestalte krijgen? En wat betekent dat voor de kerkelijk werker van nu. Maar speelt die discussie over het ambt eigenlijk wel een rol voor jou als kerkelijk werker? Gaat het om roeping of is het gewoon een leuke en mooie baan? Of zegt het ook iets over je positie in de kerk?

Ds. Nynke Dijkstra, lid werkgroep coördinatie ambt, zal een toelichting geven op het rapport. Daarna ga je in gesprek met je collega-werkers over wat het ambt voor jou betekent en, mogelijk, hoe zich dit verhoudt tot het rapport. De vragen die dit oproept, kun je stellen aan het panel. We sluiten de middag af met een hapje en een drankje en ruimte voor ontmoeting.

Datum & Programma

12 december 2022

 • 14.00 uur: Inloop, koffie en thee
 • 14.30 uur: Openingsviering in de kapel 
 • 15.00 uur: Introductie op het rapport ‘Geroepen door Christus’ door lid van de werkgroep ‘coördinatie ambt’, ds Nynke Dijkstra
 • 15.20 uur: In groepjes in gesprek
 • 16.00 uur: Pauze 
 • 16.20 uur: Panel bestaande uit:
  • Ds Nynke Dijkstra - lid werkgroep ‘coördinatie ambt’. 
  • Jolanda Aantjes -  kerkelijk werker en moderamenlid generale synode
  • Ds Wilbert van Iperen - classispredikant van de classis Veluwe
 • 17.00 uur: Informatie over CNV Kerk&Ideëel, de Mobiliteitspool, de Permanente Educatie en het Mentoraat
 • 17.30 uur: Hapje en drankje en ontmoeting

Locatie

Protestants Landelijk Dienstencentrum
Joseph Haydnlaan 2a in Utrecht

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door CNV Kerk & Ideëel en de dienstenorganisatie Protestantse Kerk.

Aanmelden