Doorgaan naar hoofdinhoud

Studiemiddag: Verkenning in de palliatieve zorg

Verkenning in de palliatieve zorg
Een wederzijdse kennismaking

voor de provincies Drenthe, Groningen, Friesland 

Woensdag 28 september 13.30 – 17.00 uur

Studiemiddag over palliatieve zorg als gezamenlijk aandachtsveld voor predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en pastores. Ook voor zorgmedewerkers en andere belangstellenden met affiniteit rond dit thema. 

Palliatieve zorg is een breed begrip waarin verschillende disciplines aan (zorg)professionals werkzaam zijn. Zowel thuis als in de ziekenhuizen en zorgcentra. Het is niet altijd duidelijk wat palliatieve zorg inhoudt en wie waar werkzaam is.

Deze middag wil een verkenning zijn hoe in het veld van de gezondheidszorg gedacht en gesproken wordt als het gaat over palliatieve zorg (thuis). Daarnaast zijn wij op zoek naar de rol van predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers in deze waaier aan zorg.
‘Wanneer verwijs je door, naar wie en waar weet ik hem/haar te vinden?’ zijn vragen die aan de orde kunnen komen. Kennismaken, helderheid creëren en op zoek gaan naar mogelijke manieren van samenwerking vormen het uitgangspunt voor deze studiemiddag.

Spreekt dit je aan? Dan ben je van harte welkom!

Er zullen op deze middag drie inleidingen zijn die de leidraad vormen voor gesprek.

  • Simone Visser, geestelijk verzorger Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
    Zij spreekt over het taalveld van palliatieve zorg vanuit het ziekenhuis waarbij een casus op 4 dimensies in kaart wordt gebracht.
  • Bart Willems, huisarts en kaderarts palliatieve zorg, Hoogeveen. Tevens maakt hij deel uit van het Palliatief Consultatie Team Drenthe (PCTD).
    Hij vertelt over zijn werk als kaderarts palliatieve zorg en verheldert begrippen als terminale fase, palliatieve sedatie, euthanasie, advanced care planning etc. 
  • Ruurd van de Water, geestelijk verzorger thuis, verbonden aan palliatief netwerk Drenthe/Steenwijkerland.
    Hij vertelt over zijn ervaringen als geestelijk verzorger thuis.

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door pianist Wim Oostenbrink.

Plaats:          De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen
                      (kerkgebouw PWG De Weide).
Tijd:               Inloop 13.15 uur; aanvang: 13.30 – 17.00 uur

Vanaf 16.30 uur is er ontmoeting bij een hapje en drankje 

Organisatie:
Dineke van Oort, kerkelijk werker Hoogeveen, initiatiefnemer
Simone Visser, werkgroep Pastoraat en Gezondheid, commissie levenseindevraagstukken
In samenwerking met het Landelijk Dienstencentrum van de PKN.

Deze bijeenkomst is een vervolg op de studieochtend ‘Inleiding over zingeving en palliatieve zorg’ gehouden in het Landelijk Dienstencentrum van de PKN op 4 oktober 2021. 

Aanmelden

Protestantse Kerk