Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Avondmaal | Verkenning: Bijbelquiz

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm is een onderdeel van Bijeenkomst 2: Avondmaal van Catechesemethode Overhoop.

Bijbelquiz

 • Duur: 15 minuten
 • Nodig: Kahoot! link, scherm om vragen te tonen, telefoons met wifi.

Voorbereiding

De quiz wordt extra leuk als je er een competitie-element in verwerkt. Bijvoorbeeld zorg dat er iets te winnen is.

Uitvoering

Heel veel bijbelverhalen en bijbelteksten gaan over de maaltijd, of spelen zich af rondom een maaltijd. Door middel van een aantal vragen verkennen jullie enkele van deze teksten en verhalen.

 • De leiding klikt op deze link.
 • Klik daarna rechtsboven in op de groene knop ‘play as a guest’
 • Klik vervolgens op de groene knop ‘classic’
 • Nu verschijnt er een scherm met een ‘GAME PIN’, een code.
 • Iedere jongere pakt zijn of haar telefoon en gaat op internet naar: www.kahoot.it (of heeft misschien de Kahoot! app)
 • Iedere jongere vult op de site de ‘GAME PIN’ in en zijn of haar naam. Wacht tot iedereen dat gedaan heeft.
 • Lees nu de eerste vraag voor. (Zie de vragen hieronder)
 • Daarna druk je op ‘START’.
 • De vraag verschijnt nu op het scherm. Iedere jongere moet het antwoord op zijn telefoon invullen. Hoe sneller, hoe meer punten je verdient.
 • Je ziet als iedereen geantwoord heeft of na 10 seconden, welke antwoorden er gegeven zijn én welk antwoord er juist was. 
 • Bespreek de vraag kort.
 • Klik op ‘next’. Het scorebord komt in beeld, de jongeren zien op welke plek ze staan. 
 • Lees de volgende vraag voor. 
 • Klik weer op ‘next’ zodat de volgende vraag weer op het scherm komt. 
 • Wie heeft er aan het einde van de quiz de hoogste score?

Quizvragen
1. Genesis 25: 29-34: Voor welk voedsel verkocht Ezau zijn eerstgeboorterecht aan zijn jongere broer Jakob?

Antwoord: bord met rode linzensoep

2. Genesis 18: 1-8: Op een bijzondere dag krijgt Abraham onverwacht bezoek. Dit bezoek vertelt hem dat Sara en hij nog een kind zullen krijgen (Izaäk). Abraham laat brood bakken en een kalf slachten, haalt boter en melk en zet alles zijn gasten voor. Wie zijn deze gasten?

Antwoord: JHWH [de Heer] en twee engelen; of zoals de tekst in vers 2 zegt: ‘drie mannen’

3. Exodus 12: 1-28. Op de vooravond van de uittocht uit Egypte van het volk Israël moet dit volk een maaltijd houden, waarbij ze onder meer een lam of bokje moeten slachten. Het bloed daarvan moeten ze aan de deurposten smeren. Welk christelijk feest is indirect terug te voeren op dít moment?

Antwoord: Paasfeest – in de Bijbel ook wel Pesach of Pascha genoemd)

4. In Johannes 2 dreigt een bruiloft in het stadje Kana in het water te vallen, omdat het de feestgasten aan iets ontbreekt. Jezus lost dat op d.m.v. een wonder. Waaraan is gebrek?

Antwoord: wijn

5. Meerdere bijbelverhalen vertellen over Jezus die een grote menigte weet te voeden met een minimum aan benodigdheden. In Johannes 6 is er één jongen die zijn eten wil delen (Johannes 6: 9); en Jezus voedt daar 5000 mannen mee, terwijl er twaalf gevulde manden overblijven. Wat had die jongen aan eten bij zich?

Antwoord: 5 broden en 2 vissen

6. In Lucas 24: 13-35 loopt de uit de dood opgestane Jezus mee op weg met twee mannen, van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze hebben niet in de gaten dat Hij Jezus is. Pas als ze bij hen thuis zijn aangekomen, en daar een maaltijd houden, herkennen ze op een gegeven moment Jezus. Wat doet Jezus waardoor ze merken dat Hij het is?

Antwoord: Jezus neemt het brood, spreekt een zegengebed uit, breekt het en geeft het hun (vers 30)

Vertel na de quiz dat bij al deze bijbelverhalen waarin eten een rol speelt, steeds duidelijk wordt dat het samen eten een belangrijk moment is. De maaltijd is de ontmoetingsplek bij uitstek waar ‘het’ telkens weer gebeurt: een inzicht, een verandering, een belangrijke ontmoeting, etcetera. Haal hierbij een paar van de verhalen uit de quiz aan.