Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Bidden | Verdieping: Het Onze Vader uitpluizen

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm is een onderdeel van Bijeenkomst 1: Bidden van Catechesemethode Overhoop.

Het Onze Vader uitpluizen

 • Duur: 20 minuten.
 • Nodig: grote vellen papier (bijvoorbeeld flip-overvellen of A2-formaat), stiften, pennen.

Voorbereiding

Schrijf de onderstaande onderdelen uit het Onze Vader elk in het midden van een van de vellen papier:

 1. Onze Vader in de hemel,
 2. laat uw naam geheiligd worden,
 3. laat uw koninkrijk komen
 4. en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
 5. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
 6. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
 7. En breng ons niet in beproeving,
 8. maar red ons uit de greep van het kwaad.
 9. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen

Uitvoering

Verspreidt de vellen papier over verschillende tafels in de ruimte. Laat de jongeren rondlopen en geef ze de onderstaande opdracht(en):

 1. Noteer bij elk onderdeel van het gebed wat jij denkt dat het betekent. Probeer niet naar de reacties van anderen te kijken.
 2. Zet een:

! bij iets wat je mooi vindt;
X bij iets wat je lastig vindt;
? bij iets wat je niet begrijpt.

Ga daarna met elkaar in gesprek over de dingen die de jongeren opgeschreven hebben. Probeer samen te ontdekken wat elke bede betekent. Vindt samen een antwoord op de onderdelen waar de jongeren vraagtekens bij hebben gezet. Of beloof dat je er later op terug zult komen.