Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Nodig:

  • Bijbels of bijbelgedeelte (Hand. 8:26-40)
  • Papiertjes en pennen (bij de variant van 10 minuten)

Wat kun je doen als je een bijbelgedeelte leest dat je niet begrijpt? Over deze vraag denken de jongeren tijdens deze werkvorm na door de Ethiopiër tips te geven.

Lees met elkaar Handelingen 8:26-40. Zorg dat de jongeren het bijbelgedeelte mee kunnen lezen, zodat ze het beter kunnen opnemen. 

Vertel dat de kamerheer eigenlijk enorm geluk had dat precies op het moment dat hij aan het lezen was en er weinig van begreep Filippus langs kwam. Hij was een van de apostelen van Jezus en wist dus veel van de Joodse geschriften en van Jezus. 

Maar stel je nu eens voor dat niet Filippus, maar jullie langs gekomen waren. Jullie hadden misschien ook niet precies begrepen wat Jesaja nu met zijn woorden bedoeld had. Welke tips hadden de jongeren dan aan de kamerheer gegeven om hem te helpen de boekrol beter te begrijpen?

Variant 25 minuten:

Zet voor in de kring twee stoelen neer. Een voor de kamerheer en een voor de voorbijganger. Vertel de jongeren dat ze kamerheer adviezen mogen geven om de boekrol (en boekrollen die hij nog onder ogen zal krijgen) beter te gaan begrijpen. Dat mogen natuurlijk adviezen zijn die bij hen zelf goed werken of die ze wel eens van andere gehoord hebben. 

Vraag een van de jongeren zich in te leven in de rol van de kamerheer en deze uit te spelen. Vraag een andere jongere zich in te leven in de rol van de voorbijganger. Welke adviezen of tips zou hij de kamerheer vanuit deze rol geven? De kamerheer mag hier vanuit zijn rol op reageren. Wellicht willen er ook andere jongeren meespelen en reageren op wat er gezegd wordt. Dit kunnen zij aangeven door hun vinger op te steken en vervolgens op de stoel van de voorbijganger of de kamerheer te gaan zitten en verder te spelen waar de vorige jongeren gebleven waren. 

Als er geen reacties meer zijn, mogen twee nieuwe jongeren naar voren komen om nieuwe adviezen aan de kamerheer te geven. 

Bestaat de groep uit meer dan 10 jongeren? Dan kun je de groep beter verdelen in groepjes van max. 8 jongeren.

Bespreek kort na:

  • Welke van deze adviezen zouden jou ook helpen om de Bijbel beter te begrijpen of hebben jou al eens geholpen?

Variant 10 minuten:

Geef iedere jongere een papiertje. Daarop schrijven zij welke tip zij de kamerheer zouden geven om dit bijbelgedeelte en andere bijbelgedeelten beter te gaan begrijpen. Laat hen vervolgens in groepjes van ongeveer vijf  jongeren hun tips uitwisselen. 

  • Welke van deze adviezen zouden hen ook helpen om de Bijbel beter te begrijpen of hebben jou al eens geholpen?