Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bijbels met een verhaal

Pijl naar links Ideeën

Nodig:

  • Iedere jongere neemt een Bijbel mee die belangrijk voor of hem/haar of voor de familie is.

De jongeren vertellen elkaar, aan de hand van meegenomen Bijbels, welk verhaal zij bij de Bijbel hebben.

Bijbels hebben namelijk vaak een verhaal. Mensen krijgen ze op sleutelmomenten in het leven: een kinderbijbel bij de doop, een afscheidsbijbel in groep 8, een Bijbel voor je verjaardag van opa en oma met een bijzonder voorwoord, enzovoort. In sommige gezinnen zullen ook oude geërfde Bijbels zijn die al meerdere generaties in de familie zijn. 

Vraag de jongeren van te voren zo’n Bijbel met een verhaal mee te nemen. Je kunt hiervoor eventueel. de volgende tekst gebruiken:

“De volgende  keer gaan we het hebben over de Bijbel. In jullie huis liggen misschien wel allerlei verschillende Bijbels. Veel van die Bijbels hebben een verhaal. Ze kwamen jullie huis binnen bij bijzondere gebeurtenissen: bij het huwelijk van je ouders, bij je eigen doop, als afscheidscadeau in groep 8, als cadeau van iemand van wie je veel houdt of als erfenis na het overlijden van je (over)grootouders. Neem zo’n Bijbel, waar een verhaal achter zit, mee. We zijn benieuwd naar alle verhalen!

Leg alle meegenomen Bijbels zichtbaar neer en vraag de jongeren te vertellen welk verhaal er bij de meegenomen Bijbel hoort. Verdeel de groep in groepjes als er teveel jongeren in de groep zitten om het plenair te doen. 

Praat na de uitwisseling verder aan de hand van de volgende vragen:

  • Is de ene Bijbel waardevoller dan de andere?
  • Welke waarde heeft de Bijbel voor jou?

Probeer tijdens het gesprek aan de hand van beide vragen door te vragen, zodat de jongeren vanuit verschillende invalshoeken naar de beide vragen kijken.