Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over het boek ‘De Bijbel in Nederland’

Pijl naar links Ideeën

Bespreek in een (nieuwe of bestaande) gespreksgroep of in de kerkenraad het boek De Bijbel in Nederland*. De Bijbel is het best verkochte boek ooit, maar wordt steeds minder gelezen. Wat betekent dit voor de plaats van de Bijbel in de christelijke traditie? Hoe wordt de Bijbel nu precies gebruikt en hoe moet deze praktijk gewaardeerd worden? In het boek De Bijbel in Nederland staan reflecties op dit onderwerp, en handreikingen om met deze vragen aan de slag te gaan.

Theologische kennis is niet direct vereist, maar het is wel handig als deze kennis aanwezig is in de groep. Enige voorbereiding (van de predikant of iemand anders) in het samenvatten en duiden van de verschillende hoofdstukken in het boek is gewenst.

Voor een gespreksgroep

U kunt het boek in een paar bijeenkomsten bespreken. Lees daarvoor in ieder geval de inleiding, een aantal hoofdstukken en de slotbeschouwing. Uiteraard kunt u het hele boek bespreken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen waar u over in gesprek kunt gaan.

Iedere auteur in het boek geeft ook antwoord op de vraag wat de Bijbel voor haar/hem betekent: De Bijbel is voor mij… Deze stukjes zijn nadrukkelijk gemarkeerd. Laat alle deelnemers hierop reageren, en ook weer op elkaar.

Voor de kerkenraad

De aard en het gezag van de Bijbel raakt de kern van ons protestants geloven. Een inhoudelijk gesprek over de Bijbel is daarom belangrijk voor ambtsdragers.

Kies een paar hoofdstukken uit het boek die aanspreken, en bespreek ze (één hoofdstuk per vergadering) tijdens het bezinnende gedeelte van de kerkenraadsvergadering. Laat iedereen het betreffende hoofdstuk vooraf lezen en houd het gesprek aan de hand van de gegeven vragen.

Na een paar bijeenkomsten (kerkenraadsvergaderingen) kan de vraag gesteld worden: Vul voor uzelf de zin aan ‘De Bijbel is voor mij…’

* Het boek De Bijbel in Nederland is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk. Het geeft reflecties rond het gebruik van de Bijbel in kerk en samenleving. Met bijdragen van onder meer Erik Borgman, Désanne van Brederode en Ad van Nieuwpoort.
9789089121561