Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Creatief bijbellezen

Pijl naar links Ideeën

Nodig:

 • Bijbels of bijbelgedeelte (Hand. 8:26-40)
 • Pot met opdrachtkaartjes (zie werkblad 1)
 • Werkblad met hulpvragen voor iedere jongere (zie werkblad 2)
 • Creatief verwerkingsmateriaal
  • (Teken)papier
  • (Kleur)potloden en pennen (eventueel stiften of waterverf)
  • Telefoons (van de jongeren)

De jongeren leren tijdens deze werkvorm dat ze nieuwe dingen kunnen ontdekken in een bekend bijbelgedeelte wanneer ze meditatief en creatief met een bijbelgedeelte aan de slag gaan.

Maak van te voren een pot met kaartjes. Zorg dat er voor iedere jongere twee kaartjes zijn. Op ieder van de kaartjes staan creatieve verwerkingsvormen. Hierbij kun je gebruik maken van de ideeën op werkblad 1. Weet je nog andere creatieve manieren om met het bijbelgedeelte aan de slag te gaan, of staan er juist suggesties bij die niet bij jouw groep passen? Dan kun je dit lijstje uiteraard aanpassen. 

Lees met elkaar Hand. 8:26-40. Vraag de jongeren heel bewust mee te lezen of te luisteren en zich voor te stellen dat zij op dezelfde weg lopen. Wissel kort (maximaal 5 minuten) met elkaar uit. De volgende vragen kunnen hierbij helpen.

 • Wat vind jij mooi in dit bijbelgedeelte?
 • Wat zou het belangrijkste kunnen zijn?
 • Op wie in dit verhaal lijk jij zelf het meest?

Leg de jongeren uit wat de bedoeling van de opdracht is. Als jongeren nog niet zoveel ervaring hebben met persoonlijk en meditatief bijbellezen, is het fijn voor ze om wat meer sturing te krijgen. Vertel hen dat de Bijbel niet alleen een boek van lang geleden is, maar dat het ook vandaag de dag raakt aan allerlei persoonlijke ervaringen die ze zelf hebben. Om dat te ontdekken, kun je na het lezen van een bijbelgedeelte vragen stellen aan de tekst. Door niet alleen vragen te stellen aan de tekst, maar er ook op een creatieve manier mee aan de slag te gaan, ontstaat er aandacht en rust waarin je nieuwe dingen kunt ontdekken.

De jongeren lezen eerst het bijbelgedeelte nog eens voor zichzelf. Voor de ene jongere werkt het prettig om het gedeelte te lezen en dan snel aan de slag te gaan met de creatieve opdracht. Ondertussen kunnen ze dan nadenken over een of meer van de hulpvragen. Voor de andere jongere werkt het prettig om eerst na te denken over het bijbelgedeelte aan de hand van hulpvragen en om dan vervolgens creatief aan de slag te gaan. Laat hen kiezen wat het beste bij ze past. 

Op werkblad 2 vind je hulpvragen die jongeren kunnen helpen zelfstandig met het bijbelgedeelte aan de slag te gaan. 

Na je uitleg trekt iedere jongere twee kaartjes uit de opdrachtenpot. Ze kiezen met welke van deze twee kaartjes ze aan de slag gaan. Dan pakken ze de materialen die ze hierbij nodig hebben. Zorg dat het stil wordt in de ruimte, zodat iedereen in rust aan de slag kan gaan met de opdracht. Spreek van te voren af hoe lang het stil blijft (bijvoorbeeld 20 minuten).

Laat de jongeren, nadat alles weer is opgeruimd, in kleine groepjes delen wat ze hebben gedaan en wat ze hierdoor over het bijbelgedeelte ontdekt hebben.