Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De Bijbel en kunst

Pijl naar links Ideeën

Nodig: een gespreksleider die ook enige voorbereiding doet.

Vooraf

Maak/verzamel afbeeldingen van bijbelse figuren/verhalen. Uit de kunst (Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Gauguin, Chagall), uit bijbels (bijvoorbeeld Doré), kinderbijbels (ook oude!) en zendingskalenders. Plastificeer ze zo nodig, zo kunnen de afbeeldingen meerdere keren gebruikt worden. Zorg voor een zeer gevarieerd aanbod en denk qua aantal aan ongeveer drie keer zo veel afbeeldingen als deelnemers.

Zorg voor voldoende bijbels en de mogelijkheid om een bijbelverhaal snel te vinden in de Bijbel (bijvoorbeeld via een bijbelapp, debijbel.nl of een concordantie).

Een groep van vijf à zes personen is goed voor één bijeenkomst. Willen meer mensen meedoen, trek er dan meer bijeenkomsten voor uit. Spreek af dat deelnemers maximaal 15  minuten krijgen voor de toelichting, de bijbellezing en het gesprek daarover.

De bijeenkomst

Vertel in welk kader deze bijeenkomst staat.

Leg de afbeeldingen verspreid in de ruimte. Laat de deelnemers er in stilte langs lopen, met een heldere vraag, zoals: ‘Je ziet hier allemaal afbeeldingen van bijbelverhalen / bijbelse personen. Kies de afbeelding die jou aanspreekt (of tegenstaat). We lezen straks ook het daarbij behorende bijbelverhaal.’

Alle deelnemers laten om de beurt hun afbeelding zien en vertellen waarom ze deze gekozen hebben. Welk bijbelverhaal hoort daar volgens hen bij? Lees dit verhaal met elkaar.

Na ieders beurt is er voor de anderen gelegenheid om een open vraag te stellen aan de betrokken persoon. Het gaat nadrukkelijk om de keuze van de deelnemer zelf en wat hem/haar daarin raakt. Iedere keuze, elke associatie tussen afbeelding en verhaal is ‘goed’.

Als iedereen aan de beurt is geweest, is er een moment om samen even ‘terug te kijken’, hoe was dit?