Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

David en Goliat | Samen vieren

Pijl naar links Ideeën

Dit tweede deel van een kliederkerkbijeenkomst duurt ongeveer een kwartier tot twintig minuten. Het ontdekte verhaal komt altijd terug. Kies de elementen die passen bij jouw doelgroep. Denk aan een gebed, een of meer liederen en het vertellen van het bijbelverhaal. Zorg voor afwisseling, voor aansprekendheid voor verschillende generaties en dat de viering ook te begrijpen is voor mensen die niet (vaak) in de kerk komen.

Manieren om het verhaal te vertellen /uit te beelden:

 • Start met een welkom, en eventueel met een (rituele) start zoals een gebed, een kaars aansteken, een herkenbaar liedje, het noemen van jullie namen. Geef een momentje aandacht aan alles wat gemaakt en gedaan is tijdens het 'samen ontdekken' of gebruik het verderop tijdens de viering.

 • Laat een filmpje van het verhaal zien, zoals dit filmpje uit de Prentenbijbel.

 • Doe een toneelstukje waarin je het verhaal uitbeeldt. Laat iemand uit het team de rol van David en van Goliat voorbereiden. Je kunt de deelnemers betrekken door bijvoorbeeld alle (groot)vaders in te zetten als het leger van Israël. Gebruik daarbij de wapenuitrustingen die zijn gemaakt tijdens het ontdek-uur. Alle (groot)vaders laten eerst zien hoe stoer ze zijn! Maar ze rennen bang weg als Goliat eraan komt. Maar daar is David... wat doet hij?! Waarom durft hij wel tegenover Goliat te gaan staan?!

 • Gespreksvragen:
  • Wat betekent 'vertrouwen'?
  • Waar ben jij bang voor?
   David was vast ook wel een beetje bang voor de reus Goliat, of misschien wel heel bang. Toch luisterde hij niet naar die angst. Hij vertrouwde op God en dat vertrouwen was groter dan zijn angst. David wilde het goede doen en strijden voor het goede, ook al was het gevaarlijk voor hemzelf.
  • Wat betekent het om op God te vertrouwen in moeilijke situaties? Heeft iemand een verhaal om te delen uit zijn/haar eigen leven waarbij hij of zij op God vertrouwde?
  • Wat is het goede waarvoor jij wil vechten?

 • Op www.creatiefkinderwerk.nl vind je diverse ideeën (inlog vereist). 

 • Gebruik dit proefje om het verhaal duidelijk te maken.

 • Gebruik dit experiment met muntjes. Stapel muntjes op elkaar zodat je een toren krijgt. Dit is de 'reus'. Wanneer mensen uit eigen kracht - dus met hun eigen zwaard - tegen de reus probeerden te vechten, bleef hij gewoon staan! Tik ondertussen met een mes het onderste muntje weg! En nog een keer, en nog een keer... Maar de reus (de munt-toren) blijft staan.
  Maar wat zegt David? "Uit eigen kracht kan ik deze reus niet verslaan, maar God zal me helpen." Gooi een balletje of steentje tegen de toren met muntjes (wel in één keer raak mikken) en de reus valt om! (Let op: vooraf even oefenen!)

 • Overdenking
  • Wat is jouw reus? Iets waar je bang voor bent, of wat jou lastig blijft vallen in je leven, waar je tegen probeert te vechten? Laat mensen dit op een briefje schrijven voor zichzelf.
  • Wat zijn dingen die God je geeft om tegen deze reus te vechten? Laat mensen dit op een steentje schrijven met watervaste stiften. Eventueel kan iemand die dat wil er iets over delen. De jongste kinderen kunnen deze vraag samen met hun ouders beantwoorden of één van de medewerkers praat met de jongste kinderen in een groepje over angst/geloof, terwijl oudere kinderen en volwassenen ondertussen de overdenking behandelen.
   Bid daarna gezamenlijk een gebed om Gods kracht te ontvangen voor de strijd die we uit eigen kracht niet kunnen winnen.

Liederen
Bij een kliederkerkviering horen natuurlijk ook liedjes. Een aantal suggesties:

Diaconaal
Bij een christelijke (kerk) viering hoort vaak ook een diaconaal onderdeel. Diaconaat betekent 'dienen': hulp bieden aan wie dat nodig hebben. Bijvoorbeeld door een collecte op te halen voor een goed doel. Diaconaal idee voor deze kliederkerk:

 • Houd een collecte van de stenen die bij de activiteit 'Stenen van David' zijn gemaakt. Bepaal (bijvoorbeeld in overleg met diaken) een doelgroep: eenzame mensen in de buurt, de voedselbank, het AZC? Breng de mooi beschilderde stenen (samen) langs.
 • Koop witte steentjes bij de tuinwinkel. Schrijf hier met watervaste stift woorden op zoals 'houdt moed', 'je bent groots!', 'je bent moedig' etc. Deel de steentjes uit. Geef iedereen de uitdaging om het steentje de komende week weg te geven aan iemand die een beMOEDiging kan gebruiken.

Gebedsvormen

 • Dank voor kracht die God geeft als we bang zijn en dat we Hem kunnen vertrouwen.
 • Iedereen mag een steentje op een hoop leggen met een stil gebed.
 • Bid samen een kort versje over vertrouwen, bijvoorbeeld:

  "Met vertrouwen en geloven,
  kom je elke zorg te boven.
  Angst en twijfel zijn een last.
  Hoop doet leven, dat staat vast."
  Bron: kortegedichtjes.nl