Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

De witte roos (Maria)

Pijl naar links Ideeën

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen ontdekken dat Maria als moeder van Jezus in de loop der eeuwen een bijzondere positie heeft ingenomen in de kerk.
• De kinderen ontdekken dat God een jonge, ongetrouwde vrouw heeft gekozen om door haar Zijn Zoon Jezus aan de wereld te schenken.
• De kinderen kunnen Maria als Bijbelse persoon waarderen.

Samenvatting:
Je start met een witte roos als symbool voor Maria. Wit staat voor puurheid en de roos staat voor liefde. Maria is een vrouw die veel liefde schenkt aan de wereld (in het ontvangen en verzorgen van Jezus). Om die liefde en om haar onschuld is zij een belangrijke persoon in de Bijbel. Je bekijkt met de kinderen hoe een Mariakapel eruit ziet, zo ervaren de kinderen iets van de cultuur en de sfeer rond de Mariaverering in de Rooms Katholieke traditie. Ook voor de protestantsen is Maria een belangrijk Bijbels persoon, hoewel op een andere manier. Je leest met de kinderen Lucas 1: 26-56. Vervolgens lees je stellingen waarop de kinderen kiezen of ze eens of oneens zijn. In eigen woorden vertel je het verhaal van Maria. God maakte de komst van Zijn Zoon Jezus mogelijk op een zeer bijzondere manier! Hij werd geboren als kwetsbaar kindje uit een vrouw die in de ogen van de mensen onbelangrijk was. Als verwerking schrijven de kinderen in de blaadjes van een roos wat ze mooi vinden aan Maria, en bij doorns wat zij denken dat moeilijk was voor Maria.

Werkbladen:

  • Werkblad 11.1 – Mariakapel
  • Werkblad 11.2 – Gebed
  • Werkblad 11.3 – Witte roos Maria

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.