Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek aan de hand van foto's

Pijl naar links Ideeën

Ontdek met behulp van foto’s wat u heilig is.

Hoe werkt het?

Deze werkvorm heeft een gespreksleider nodig die tevens zorgdraagt voor de voorbereiding.

Vooraf
Knip goede foto’s uit verschillende tijdschriften of gebruik eigen foto’s of die van anderen. Print deze laatste uit en plak ze op papier of karton.

Het gesprek
Een ruime zaal kan handig zijn, maar het kan ook gewoon in een huiskamer. Leg de foto’s neer op een tafel of op de grond, of hang ze aan een wand. Zet de stoelen voor de deelnemers in een kring. Bedenk een goede vraag of een goed onderwerp. Bijvoorbeeld de vraag ’wat is heilig voor jou?‘ of ‘wie is God voor jou?’

Laat de deelnemers eerst met de vraag in gedachten in stilte langs de foto’s lopen. Laat als alle foto’s bekeken zijn de deelnemers een foto pakken die voor hen God/het heilige verbeeldt en meenemen naar hun plaats in de kring.

Laat iemand in de kring beginnen om zijn of haar keuze te laten zien en te verwoorden waarom hij / zij juist deze afbeelding gekozen heeft.

Verhelderende vragen kunnen zinvol zijn om het ‘verhaal’ te verdiepen; sommigen zullen uit zichzelf wellicht niet zo veel vertellen over hun keuze.

Als gespreksleider bent u alert op beoordelende reacties van anderen.

Doorpraten
Als het rondje is voltooid kunt u de bijeenkomst afronden. U kunt ook doorgaan. Tijdens de ronde zijn er verschillende uitspraken gehoord waar over doorgepraat kan worden. U kunt ook met elkaar een stukje uit de Bijbel lezen om het gesprek te verdiepen.