Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Zo voer je een goed gesprek met een migrant

Pijl naar links Ideeën

Hieronder vindt u twee werkvormen om in gesprek te komen met mensen met een migratieachtergrond. Een voor als er in de gemeente al contacten zijn tussen gemeenteleden en migranten (Kom bij ons), en een (Ik kom bij jou) voor als er nog geen of weinig contacten zijn. En tot slot vindt u hier een uitdagende wijze om elkaar te leren kennen: een handleiding speeddaten!

Kom bij ons

Vooral geschikt als er in de gemeente al contacten tussen gemeenteleden en migranten zijn. 70% van de gemeenten van de Protestantse Kerk doet iets met vluchtelingen, bijvoorbeeld in maatjesprojecten, hulp in het AZC of in taalvrijwilligersprojecten. Het is dan ook waarschijnlijk dat veel gemeenteleden contact hebben met iemand met een migratieachtergrond. Dit kan een vluchteling zijn, maar er zijn ook mensen die om andere redenen gemigreerd zijn naar Nederland. Wellicht kun je van die contacten gebruik maken als je op startzondag als kerk het gesprek met migranten wilt aangaan of verdiepen.

Stap 1: Spreek met elkaar af dat iedereen een persoon met een migratieachtergrond probeert uit te nodigen om op startzondag kennis te komen maken. Het werkt het beste om mensen persoonlijk uit te nodigen. Stimuleer de gemeenteleden om hun gast op te halen voor de kerkdienst. De eerste keer over de drempel van een onbekende kerk in een andere taal en cultuur is vaak eng. Dat doe je liever samen.

Stap 2: Denk na over de invulling van de kerkdienst op de startzondag.
Suggesties:

  • Als je een christenmigrant uitgenodigd hebt, kun je hem/haar misschien een rol geven in de dienst. Misschien wil diegene een lied zingen, deelnemen aan het uitspreken van de gebeden (dit mag natuurlijk in de eigen taal) of een getuigenis geven.
  • Zet een lied in een vreemde taal op de liturgie. Dit kan uit het liedboek zijn (Engels, Duits, Franse, Spaans), maar op www.songs2serve.nl staan meer suggesties. Leuk om een lied in een vreemde taal aan te leren, zeker als dat ook nog eens past bij de moedertaal van uitgenodigde migranten!
  • Zorg ervoor dat in de preek langzaam en duidelijk Nederlands gesproken wordt, vermijd theologisch jargon en zorg eventueel voor een vertaling.

Stap 3: In veel gemeenten wordt op startzondag met elkaar gegeten. Nodig de migranten hiervoor ook actief uit. Het beste is om een ‘pot luck’ maaltijd te doen. Iedereen neemt iets mee en dat wordt met elkaar gedeeld. Hier kunnen migranten makkelijk aan deelnemen door iets mee te brengen. Zet er ter plekke kaartjes bij met de naam van het gerecht en uit welk land het komt. Samen eten verbindt!

Stap 4: Organiseer na de maaltijd een gespreksronde. Hiervoor kan de bijgeleverde powerpointpresentatie (speeddaten, zie onder) gebruikt worden. Gemeenteleden hebben alleen toegang tot de gespreksronde als ze samen met een migrant komen.

Stap 5: Inventariseer aan het einde of er behoefte is aan een vervolggesprek. Als gemeenteleden en migranten verder in gesprek willen blijven rond geloof kunnen ze bijvoorbeeld een ‘Bijbellezen-met- migrantengroep’ gaan vormen.

Ik kom bij jou

Voor als er in de gemeente weinig of geen contacten met migranten zijn. Er is wel wat lef voor nodig, maar het is de moeite waard.
Stap 1: Besteed in de verkondiging op startzondag aandacht aan de vraag waarom je het gesprek met migranten aan zou willen gaan.

Stap 2: Laat gemeenteleden als verwerking van de verkondiging in kleine groepjes bedenken waar -in de context van uw gemeente - de ontmoeting met migranten plaats kan vinden. Vraag hen vervolgens na te denken over concrete acties om met migranten in gesprek te komen. Het moeten acties zijn die haalbaar zijn om in de komende week uit te voeren. Laat deze op post its schrijven die op een groot vel geplakt worden.

Stap 3: Ieder kiest (alleen of in een groepje van twee of drie) een actie uit. Bespreek met elkaar wie waarvoor gekozen heeft, waarom, en wat concreet gaat gebeuren. Kan dat zo uitgevoerd worden of is er nog hulp bij nodig?

Stap 4: In de week na de startzondag bespreken degenen die een actie hebben uitgevoerd met elkaar hoe het verlopen is. Hoe ging het? Is er behoefte aan een vervolg aan de ontmoeting/het gesprek?

Stap 5: Kijk of er behoefte is aan een vervolg. Misschien kan als vervolg op deze actie een gezamenlijke maaltijd verzorgd worden voor Nederlanders en migranten.

Speeddaten

Een andere setting om elkaar te leren kennen is door middel van speeddaten. Hoe dit in zijn werk gaat, dat leest u hier.