Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over 'voltooid leven' - Idee uit Koudekerk aan den Rijn

Pijl naar links Ideeën

De Protestantse Gemeente Koudekerk aan den Rijn organiseerde de thema-avond ‘van betekenis blijven’, over 'voltooid leven', en stelt de opzet ervan beschikbaar voor andere gemeenten.

De bijeenkomst bood vanuit verschillende optieken zicht op de wens tot levensbeëindiging van mensen die ‘lijden aan het leven’ en de verantwoordelijkheid die de omgeving daarin wel of juist niet kan nemen. De avond werd georganiseerd i.s.m. Tom in de Buurt (zorg en welzijn in de buurt) en de kerken en huisartsen in de omgeving. De avond kende een informatief gedeelte, een interview met Els van Wijngaarden die 25 mensen uitgebreid over het onderwerp heeft geïnterviewd en daar een boek ('Voltooid leven, over leven en willen sterven, uitg. Atlas Contact) over schreef, en ten slotte een vragenronde waarin de aanwezigen vragen konden voorleggen aan een forum waaraan de plaatselijke predikant (Willem Biesheuvel), een pastor, een huisarts en een medewerker van ‘Tom in de Buurt’ deelnamen.

Opzet themabijeenkomst ‘van betekenis blijven’

Doel van de bijeenkomst
Ruimte geven aan de verschillende ideeën die er over dit onderwerpen zijn zonder daarover te oordelen.

Doelgroep
Deze bijeenkomst is niet speciaal of alleen maar bedoeld voor de mensen die de gedachten van een voltooid leven hebben, het is ook voor ieder die er mee te maken krijgt, familie, mantelzorgers, maar
ook voor hen die er niet mee te maken hebben, om van gedachten te wisselen, zonder direct een mening te hoeven hebben of oplossingen te kunnen vinden voor deze vragen. Er ligt ook een vraag aan ons, aan de maatschappij, hoe wij omgaan met vragen over voltooid leven. Ligt daar een opdracht en zo ja, welke dan? Wat maakt dat iemand van betekenis is, zich van betekenis voelt en wat betekent dat voor ons?

Bij de gedachtewisseling gaan we met zorg, aandacht en respect om met het verhaal van de ander.

Voorstelrondje
De gespreksleid(st)er stelt zichzelf en andere aanwezigen met een rol/forumleden voor: predikant, pastor, huisarts, specialist in de ouderenzorg en twee welzijnswerkers van ‘Tom in de buurt’. De gesprekleid(st)er vertelt hoe deze bijeenkomst tot stand is gekomen, en vervolgens wat het doel van de bijeenkomst is: een lastig thema bespreekbaar maken en het respect voor de verschillende meningen bewaren. Niet om standpunten in te nemen, misschien als opstapje naar meer ontmoetingen over het thema in kleinere kring.

Verhaal 1
Een van de voorbereiders van de avond leest een verhaal uit het boek van Els van Wijngaarden. Na het verhaal wordt het forum (maatschappelijk werk, predikant, pastor, huisarts) gevraagd:
- Hoe reageert u op de vraag van de persoon uit het verhaal?
- Wat zou u zeggen?
- Welke vragen roept zo'n situatie bij u op?
Daarna kunnen de aanwezigen vragen stellen aan het forum.

Verhaal 2
Idem als bij verhaal 1.
Afronding van de avond

In Koudekerk aan den Rijn lagen bij de uitgang briefjes met namen van mensen die aanwezigen over dit thema zouden kunnen benaderen.