Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Waarom een gedachteniszuil? 

Een gedachteniszuil is een hoog, staand monument, in navolging van het volk Israël, dat her en der altaren of stenen oprichtte om bijzondere gebeurtenissen te gedenken en te vieren; gebeurtenissen die mensen een leven lang zullen bijblijven en verbinden met de God van hun leven.

In de kerk kan een gedachteniszuil verbinding symboliseren tussen het kerkgebouw de betrokken gemeenteleden. Aan het kerkgebouw zijn bijzondere gebeurtenissen gekoppeld, voor ieder persoonlijk. Het is in deze kerk, temidden van deze gemeente, waar mensen hun kind lieten dopen, waar belijdenis werd afgelegd of waar een gestorvene werd herdacht of uitgedragen.

Gedachteniszuil in Veenendaal

De Petrakerk in Veenendaal heeft een gedachteniszuil geplaatst in het liturgisch centrum van de kerk. Ds. K.F. Visser (voormalig predikant van de Petrakerk in Veenendaal) legt uit hoe de zuil tot stand is gekomen en hoe deze er uitziet. Symboliek speelt hierbij een belangrijke rol. 

De gedachteniszuil in de Petrakerk heeft vier zijden. De zijde die het vaakst te zien zal zijn, heeft de functie van aandachtswand. Te zien zijn de twee karakteristieke lettertekens van het begin en het einde van het Griekse alfabet: Alfa en Omega. Daarnaast staan woorden uit Openbaring 1: 17: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende’.

Op een andere zijde worden de namen van overledenen aangebracht. Dat past bij de belijdenis dat Hij de laatste is en dat wie in Christus was, in Hem zal blijven op de jongste dag. Ook in de aanblik van de dood, de laatste vijand, is onze hoop gericht op Hem.

Op de resterende zijde zijn de namen te lezen van de mensen die belijdenis deden. Met vallen en opstaan proberen zij hier en nu Jezus te belijden als de Levende. Alle zijden zijn open en lichtdoorlatend en de zuil is als geheel draaibaar, zodat telkens bij een bijzondere dienst (doop, belijdenis of uitvaart) de desbetreffende zijde in het zicht staat.

Elke gemeente komt samen om te gedenken en te vieren, te leren en te dienen. De gedachteniszuil is daarom een passende toevoeging aan het gebouw.