Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Het goede leven - Crisis in muziek

Pijl naar links Ideeën

U vindt hier drie werkvormen met popmuziek rond thema’s die verbonden zijn met crisismomenten in ons leven.

 1. Het land van hoop en dromen
 2. Voor alles een tijd
 3. Wie is mijn herder?

Aan het eind komt steeds ‘het goede leven’ (weer) ter sprake. 

1. Het land van hoop en dromen

Vanwaar kom je en waar hoop je op?

Het nummer van Bruce Springsteen is in de gegeven uitvoering nogal lang. Neem er rustig de tijd voor. Ook voor de rest van de werkvorm.

 • Geef de deelnemers de opdracht tijdens het lied de zinnen te noteren die hen aanspreken.
 • Draai het nummer Land of hope and dreams van Bruce Springsteen, bijvoorbeeld in deze versie (er zijn er verschillende).
 • Laat de deelnemers de tekst meelezen (eventueel met vertaling).
 • In stilte: lees de tekst nog eens door: welke zin(nen) spreken aan? 
 • Houd een rondje waarin iedereen aan de beurt komt: welke zin(nen) heb jij uitgekozen en waarom?
 • Geen discussie ronde, stel eventueel wel verhelderende vragen.
 • Korte pauze, koffie/thee
 • Lees met elkaar Openbaring 21:1-5a.
 • Houd een open gesprek in de groep of, afhankelijk van de ruimte en het aantal mensen, in groepjes van drie. Bijvoorbeeld aan de hand van deze vragen:
 • Zie je overeenkomsten tussen het land uit Openbaring met het land van hoop en dromen van Bruce Springsteen?
 • Welk perspectief heeft die nieuwe hemel en nieuwe aarde voor jou? Wat betekent dat voor jou?
 • Helpt dit jou om met een crisis om te gaan? 
 • Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘het goede leven’. Hoe zie jij dat? Het goede leven en dan een crisis …

Sluit af met een gedicht, lied of gebed.

Songtekst: Land of hope and dreams

Oh oh this train, I'm riding this train
Don't you wanna ride (This train)
Oh get on, get on (this train)

Grab your ticket and your suitcase
Thunder's rolling down the tracks
You don't know where you're goin' now
But you know you won't be back

Darlin' if you're weary
Lay your head upon my chest
We'll take what we can carry
And we'll leave the rest

Big wheels rolling through fields
Where sunlight streams
Meet me in a land of hope and dreams

I will provide for you
And I'll stand by your side
You'll need a good companion
For this part of the ride

Leave behind your sorrows
Let this day be the last
Tomorrow there'll be sunshine
And all this darkness past

Big wheels roll through fields
Where sunlight streams
Meet me in a land of hope and dreams

This train carries saints and sinners
This train carries losers and winners
This train carries whores and gamblers
This train carries lost souls
I said, this train dreams will not be thwarted
This train faith will be rewarded
This train hear the steel wheels singin'
This train bells of freedom ringin'

This train carries saints and sinners
This train carries losers and winners
This train carries whores and gamblers
This train carries lost souls
I said, this train carries broken-hearted
This train thieves and sweet souls departed
This train carries fools and kings
This train, all aboard

I said, this train dreams will not be thwarted
This train faith will be rewarded
This train hear the steel wheels singin'
This train bells of freedom ringin'

Come on this train
People get ready
You don't need no ticket
All you got do is just get on board
On board this train
This train, people get ready

You don't need no ticket (oh I know you don't)
You don't need no ticket you just get on board (people get ready)
You just thank the Lord (people get ready)
Come on this train (people get ready)

2. Voor alles een tijd

Hoe gaan wij om met tijden van crisis? Hoe kunnen we dat ‘duiden’?

 • Draai en / of laat zien het nummer Turn! Turn! Turn! Oorspronkelijk is het van The Byrds. In de versie van Ilse de Lange (DWDD) komt de actualiteit van de lege studio mee. De tekst met vertaling vindt u hier.
 • Vraag: wat voor tijd was / is het voor jou? Laat alle deelnemers daar even over nadenken en er een reactie op geven.
 • Wissel gedachten uit. Uiteraard geen discussie, wel eventueel verhelderende vragen. Wees als gespreksleider alert op de reacties; er kunnen emoties loskomen. 

Korte pauze, koffie/thee

 • Lees met elkaar Prediker 3:1-8.
 • Laat de deelnemers in stilte (vijf minuten) iets voor zichzelf opschrijven over waar ze blijven haken in de tekst.
 • Laat liefhebbers hier iets van delen. 
 • Open uitwisseling aan de hand van deze vraag: ‘Voor alles wat er gebeurt is er een tijd.’ Ook voor een crisis? Wat heeft een crisis te maken met ‘het goede leven’? Hoort een crisis ook bij ‘het goede leven’? 

Sluit af met een gedicht, lied of gebed.

Theologische notie:

Sommige gemeenteleden zullen verder lezen in Prediker en kunnen daar lezen dat ‘God alles heeft opgelegd’. Tip voor de gespreksleider: laat alles wat de deelnemers aan het gesprek zeggen, staan. Respecteer ieders mening. In onze kerk wordt er over alles zeer verschillend gedacht, ook over God en het lijden. Een letterlijk lezing van de Bijbel is niet het einde van alle tegenspraak.

3. Wie is mijn herder?

In tijden van crisis vragen we ons af waar of bij wie we houvast kunnen vinden.

 • Laat het nummer ’Kan ik iets voor je doen’ van De Dijk horen/zien. Deel daarna de tekst uit. Laat het nummer eventueel nog een keer horen/zien.
 • Laat deelnemers de tekst in stilte overwegen en de woorden/zinnen die hen op een of andere manier aanspreken, onderstrepen.
 • Ga in tweetallen uiteen. Deelnemers vertellen aan elkaar wat hen geraakt heeft.
 • Weer plenair bij elkaar: wil iemand iets delen?

Korte pauze, koffie/thee

 • Lees gezamenlijk Psalm 23, De HEER is mijn herder.

Lees de psalm eventueel een paar keer (in verschillende vertalingen) met elkaar door.

 • Laat deelnemers reageren op de psalm.
 • In hoeverre is deze psalm anders dat het lied van De Dijk? 
 • Kunnen de deelnemers de psalm voor zichzelf beamen? Zo ja, wat betekent dit dan concreet in het dagelijks leven?
 • Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘het goede leven’. Wat heeft deze Psalm 23 en wat heeft het lied van De Dijk te maken met ‘het goede leven?’

Sluit af met een gedicht, lied of gebed.

Songtekst: Kan ik iets voor je doen?

Kan ik iets voor je doen?
Kan ik iets voor je zijn
In dit wrange seizoen
Met zijn kruipend venijn

Kan ik iets voor je zijn
Met een blik een gebaar
Met een arm om je heen
Of een hand uit je haar

Kan ik iets voor je zijn
In je grote gemis
Omdat wie je zo liefhad
Er nu niet meer is?

Kan ik iets voor je doen?
Met een blik met een woord
Dat doet denken aan toen
Dat je even weer voort?

Is er iets wat je wilt
Wat je stilte verstoort
In het kaal en het kil

Wat je graag van me hoort
Is er iets wat ik doen kan
Wat je helpt in de pijn?
Wat iets voor je betekent
Wil ik graag voor je zijn

Kan ik iets voor je doen?
Misschien een lied een gedicht
Dat je wanhoop benoemt
En je last iets verlicht?

Waar je droevig van wordt
Maar toch huilend om lacht
Dat je dagen verkort
Dat je nachten verzacht

Is er iets wat ik doen kan
Wat troost in je verdriet?
Want straks moet je weer verder
Ook al wil je nog niet

Is er iets wat ik doen kan
Wat je helpt in de pijn?
Wat iets voor je betekent
zou ik graag voor je zijn

kan ik iets voor je zijn
een soort arm om je heen?
Zodat het iets minder schrijnt
En je niet zo alleen?