Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over 'Leven in het perspectief van Gods licht'

Pijl naar links Ideeën

Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? De kerk kan woorden aanreiken voor die zoektocht, zegt scriba ds. René de Reuver. Ga met elkaar in gesprek over 'Leven in het perspectief van Gods licht'

Nodig

 • een kopie van het artikel voor alle deelnemers
 • pen en papier

Lees vooraf het interview met scriba ds. René de Reuver, ‘Leven in het perspectief van Gods licht’.

 

Tijdens het gesprek


Bezinning

 • Lees in de bijeenkomst de tekst nog een keer hardop voor. 
 • Steek een kaars aan.
 • Leg in het midden: 
  • Wat maakt het leven goed? Wat geeft het leven zin?

Laat eenieder hier in stilte over nadenken, neem de tijd die ervoor nodig is. Geef de deelnemers pen en papier zodat ze voor zichzelf iets kunnen opschrijven. Wissel uit. Laat iedereen iets zeggen. Discussieer niet, ga niet in op wat een ander gezegd heeft. Verhelderende vragen stellen mag wel.

 • Lees met elkaar (hardop) het verhaal van de rijke jongeling, Lucas 18:18- 27.
  Welke duiding geeft De Reuver hier aan? Wat vindt u hiervan? Voer een open gesprek over de visie van De Reuver en wat de deelnemers hier persoonlijk van vinden.
 • Tot slot: hebben we een scherper beeld wat - voor ons - het leven goed maakt?

Stellingen
Deze stellingen zijn gebaseerd op het interview met De Reuver. Zijn uitspraken zijn soms net iets anders geformuleerd en / of beweren soms juist het tegenovergestelde. De nadruk ligt nu op meningen van de deelnemers zelf. 

Schrijf de onderstaande stellingen op verschillende kaartjes. Leg de kaartjes op de kop. Een deelnemer pakt een kaartje, leest deze hardop voor en geeft een eigen reactie. Anderen kunnen eventueel doorvragen op wat die persoon gezegd heeft. Voorkom dat er een hele discussie plaatsvindt, houd de dynamiek van de stellingen er goed in. Vervolgens pakt de tweede deelnemer een kaartje pakken, leest deze hardop voor en geeft een reactie. Enzovoort.

 1. Welvaart zorgt voor een goed leven.
 2. In de ander komt iets van God naar je toe.
 3. Eigenlijk weten wij - als kerk - wel wat het goede leven is.
 4. God maakt het leven goed.
 5. We moeten het leven bezien vanuit het einde der tijden, het eschaton.
 6. Rituelen - zoals het aansteken van een kaars - kunnen ons helpen.
 7. Het goede leven is Jezus navolgen.
 8. Er is niks mis met het hebben van geld en goed.
 9. We moeten ons afvragen: wat vraagt God van mij?
 10. Het goede leven heeft alles met God te maken.

Als er tijd over is, kunt u natuurlijk nog doorpraten.