Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Inleiding, doelstelling en levensthema - Grigor

Pijl naar links Ideeën

Inleiding

Een boek vol kleine letters met erg dunne bladzijden uit een andere tijd en een andere cultuur. Wat moet je daarmee als jongere uit de 21e eeuw? Veel jongeren vinden de Bijbel een lastig en moeilijk te begrijpen boek. 

Ook Grigor keek jarenlang nauwelijks een Bijbel in. Tot het moment dat hij meer met zijn geloof ging doen. Hij besloot zelfs Aramees te leren lezen om de Bijbel in zijn ‘moedertaal’ te kunnen lezen. De Bijbel ziet hij namelijk als ‘adem van God’. Langzaamaan kreeg de Bijbel steeds meer betekenis voor hem. 

Doelstelling

  • De jongeren ontdekken welke betekenis de Bijbel voor hen persoonlijk heeft.
  • De jongeren verkennen welke manieren hen kunnen helpen om de Bijbel relevanter te maken.

Levensthema

Het christendom en de Bijbel horen bij elkaar, zoals de zee en het strand bij elkaar horen. De meeste jongeren zullen dit beamen. Maar wat ze nu concreet met die Bijbel moeten en op welke manier de Bijbel een rol kan spelen in hun leven, is voor veel jongeren veel lastiger te beantwoorden. 

Lezen in de Bijbel levert soms meer antwoorden dan vragen op: “Wat moet ik met al dat geweld in de Bijbel?”, “Wat heb ik aan verhalen die meer dan 2000 jaar oud zijn?”, “Zijn de wonderen in de Bijbel echt gebeurd?“, “Ik ervaar dat God bij me is. Daar heb ik helemaal geen Bijbel voor nodig”.

In dit programma gaan de jongeren deze vragen en reacties niet uit de weg, maar gebruiken ze deze om te zoeken naar de betekenis die de Bijbel in hun leven kan hebben.Ook ontdekken ze hoe ze door al die woorden heen de Ander, de ander en zichzelf beter kunnen leren kennen. 

Informatie over de Bijbel

Voor Grigor is de hele Bijbel een heilig voorwerp. De hele Bijbel is belangrijk voor hem. Hij kiest daarom ook niet één bijbelgedeelte uit. Wat is de Bijbel eigenlijk voor boek?

Het populairste boek

De Bijbel is wereldwijd het meest verkochte en het meest vertaalde boek. In 2016 verkozen Nederlanders de Bijbel tot het belangrijkste boek. Tegelijkertijd blijkt uit allerlei onderzoeken dat het bijbelgebruik onder Nederlanders afneemt. Uitkomsten van deze onderzoeken en de herkenning van deze onderzoeksresultaten in de praktijk van lokale gemeenten, maakten dat de Protestantse Kerk het (leren) bijbellezen hoog op de agenda zette. Zo heeft Jong Protestant veel materialen ontwikkeld om met de Bijbel aan de slag te gaan.

Een boek vol boeken

Feitelijk gaat het bij de Bijbel niet om één boek, maar is de Bijbel een bibliotheek van 66 boeken, die over een periode van honderden jaren door verschillende schrijvers geschreven zijn. Al die verschillende boeken zijn geschreven door heel verschillende mensen: boeren, vissers, profeten en artsen. Mensen uit allerlei lagen van de samenleving. Geïnspireerd door de heilige Geest bracht iedere schrijver zijn eigenheid mee. Juist hierdoor wordt de Bijbel zo’n herkenbaar boek. Het gaat over God, maar ook over mensen en hoe zij omgingen met allerlei situaties die het leven hen bracht. 

Met welke bril lees je de Bijbel?

Je kunt de Bijbel met heel veel verschillende brillen op (visies) lezen. Voor een deel van de bijbellezers is de Bijbel een geloofsboek. Het is het boek waarin God tot mensen spreekt en dat daarom ook gezag heeft over hun leven. Voor een ander deel van de bijbellezers is de Bijbel meer een wijsheidsboek. Het inspireert en laat je nadenken. De derde groep bijbellezers ziet de Bijbel vooral als een cultureel boek. Het helpt ons om onze eigen cultuur te begrijpen en te interpreteren. 

De bril die je op hebt, maakt dat je dezelfde bijbelgedeelten op een andere manier interpreteert. Het is goed dat jedat realiseert. Jij leest de Bijbel met een bepaalde bril op en ook de jongeren die de Bijbel lezen hebben hun eigen bril op. 

Samen ontdekken

Al deze brillen lijken op het eerste gezicht een uitdaging om samen aan de slag te gaan met de Bijbel. Door de bril die je draagt zul je andere dingen in een Bijbeltekst ontdekken. Dit is echter geen bedreiging, maar een kans. Zo vul je elkaar aan en help je elkaar om een bijbelgedeelte tot leven te brengen. Samen vind je wegen door het leven, grond onder de voeten en ontdek je welke rol God daarin speelt.

“Ik begrijp er niets van”

Tegelijkertijd is de Bijbel ook een lastig boek, geschreven in een andere tijd en een andere cultuur. Dat betekent dat we de teksten niet zomaar een op een kunnen doorvertalen naar ons leven nu en dat er beelden en verhalen in de Bijbel staan die bij een eerste lezing meer vragen dan antwoorden kunnen oproepen. 

Dat de Bijbel vragen oproept, zien we ook al in de tijd van de Bijbel gebeuren. In Handelingen 8:26-40 maken we kennis met de minister van financiën van de kandake (de koningin-moeder en eigenlijke machthebber) van Ethiopië. Dit betreft niet het Ethiopië zoals wij dit nu kennen, maar het gebied dat in het tegenwoordige Egypte en Sudan ligt. 

Deze welgestelde man is speciaal naar Jeruzalem gereisd om daar God te aanbidden. Hoe hij God had leren kennen, vertelt het bijbelgedeelte niet. Of hij al vaker om deze reden naar Jeruzalem gereisd was evenmin. Zo lezen we ook niet wat hij ervan vond dat hij als eunuch slechts in de voorhof van de heidenen mocht komen.

Wat we wel weten is dat hij daar een boekrol van Jesaja heeft aangeschaft. Hij heeft daarvoor flink in de buidel getast. Boekrollen werden over het algemeen niet door particulieren gekocht. Terwijl hij op de terugweg aan het lezen is, loopt hij echter vast. Hij begrijpt er niets van. Dan brengt God de apostel Filippus op zijn weg, die hem het tekstgedeelte uitlegt. 

Zouden er vandaag de dag niet allerlei Filippussen kunnen zijn, die anderen helpen de Bijbel te begrijpen? Hierbij kan natuurlijk gedacht worden aan Bijbel-experts. Door hier de nadruk op te leggen bestaat echter het gevaar dat de Bijbel een boek wordt dat alleen door mensen, die ervoor geleerd hebben, uitgelegd en begrepen kan worden. Door samen met de Bijbel aan de slag te gaan en door gebruik te maken van verschillende methodes kunnen oude teksten uit een andere cultuur ook relevant zijn of worden voor jongeren uit de 21e eeuw in Nederland.