Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Jongeren en de preek

Pijl naar links Ideeën

Kees van Ekris benoemt vier rollen van predikanten en werkte ze kort uit. Hoe zou u deze verschillende rollen kunnen inzetten in uw praktijk? De toelichting en vragen in deze brochure kunt u in uw persoonlijke preekvoorbereiding gebruiken. De werkvorm is ook heel goed bruikbaar om het gesprek binnen de werkgemeenschap of het collegiaal overleg aan te gaan.

Participatie is een kernwoord als het gaat om het betrekken van jongeren bij de preek. Welke rol u ook inneemt en welke boodschap uw preek ook bevat, als jongeren niet actief luisteren, zal een preek weinig impact hebben. Een manier om jongeren hierbij te helpen is de SOLVAT-methode van de HGJB. Een beschrijving van deze methode en een aantal voorbeelden voor toepassing staan in hoofdstuk twee.

Deze brochure eindigt met een praktische werkvorm om te gebruiken in het gemeentebrede gesprek, waarbij jongeren met nadruk betrokken worden. Dit is een uitwerking van het actie-onderzoek dat Nelleke Plomp deed in samenwerking met predikant Johan Sparreboom en de jongeren en jeugdleiding van de Hervormde Gemeente Sliedrecht. Deze werkvorm kan gebruikt worden tijdens een thema-avond met jongeren, tijdens catechese of tijdens een gemeenteavond.