Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerken in de toekomst

Pijl naar links Ideeën

Veel mensen denken dat de kerk geen positief vooruitzicht heeft. Jongeren zijn de toekomst van de kerk, daarom deze werkvorm.

Doel:

 • Jongeren ontdekken en verwoorden wat zij prettig vinden, hopen en verwachten in, van en voor de kerk.

Nodig:

 • Grote vellen papier en stiften, vragen werkblad of eigen vragen,

Inventariseer (5 min)

 • Waar denk jij aan bij ‘Kerk’?

Schrijf steekwoorden met een blauwe of zwarte stift op een groot vel. Misschien staan er meningen/oordelen bij; omcirkel de positieve woorden met groen en de negatieve met rood.

Vragenrondje (30 min)

Vertel dat jullie deze avond gaan dromen over de kerk. Al pratend zullen jullie ontdekken wat jullie wel en niet waarderen in de huidige kerk en welke wensen jullie voor de toekomst hebben.

De deelnemers gaan elkaar nu vragen stellen over de (toekomst van de) kerk. Gebruik de vragen van het werkblad vragen over de kerk. Of stel eigen vragen waar je de ideeën van de jongeren van wil weten. Als je een zeer betrokken groep hebt, kun je jongeren ook zelf een vraag of idee laten stellen waarvan ze het antwoord van de anderen willen weten.

 • Geef elke deelnemer een vraag en pen en papier om antwoorden te noteren.
 • Ze lopen door de ruimte en kiezen iemand om hun vraag te stellen en de vraag van de ander te beantwoorden.
 • Hiervoor krijgen ze 2x2 minuten de tijd.
 • Herhaal dit ca 5 keer. (Of zo lang totdat je merkt dat de concentratie afneemt.)

Verslag (10 min)

Laat elke deelnemer in de kring de antwoorden samenvatten of voorlezen.

 • Wat valt op?
 • Zijn deelnemers positief of negatief over de huidige kerk?

Gesprek

Als modernere vormen van kerk-zijn niet spontaan ter sprake komen, vertel dan eens over nieuwe manieren van vieren en gemeenschap zijn; pioniersplekken; pop-up kerken, online-gemeenschappen, kliederkerk etc.

 • Hoe denken deelnemers daar over?
 • Zouden ze daaraan willen deelnemen?
 • Wat spreekt aan?
 • Wat missen ze?

Voorbeelden van nieuwe vormen van kerk-zijn, vind je hier:

Gesprek Next step

 • Als jullie groep advies aan de kerkenraad mocht geven, wat hopen jullie dan voor de toekomstige kerk? Beschrijf in steekwoorden of in een brief samen de ideale kerkgemeenschap van de toekomst.
 • Kijk ook eens naar de werkvorm ‘Anders vieren’ voor een idee om gemeentebreed te onderzoeken welke wensen er voor jullie toekomstige kerk zijn.
 • Nodig kerkenraadsleden, predikant of de jeugdraad uit om een volgende bijeenkomst te bespreken welke ideeën uitgewerkt kunnen worden.