Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Doel

 • kinderen en jongeren zich thuis laten voelen tijdens de kerkdienst
 • kinderen en jongeren betrekken bij de liturgie
 • kinderen, jongeren en volwassenen de mogelijkheid geven om de kerkdienst op creatieve wijze te verwerken in de kerkzaal

Nodig

 • Ladekast of aantal bakken/manden
 • Zichtbare plek achterin de kerkzaal
 • Diverse materialen waarmee je op rustige wijze tijdens de kerkdienst aan de slag kunt. Denk aan:
  - zakjes met een aantal potloden
  - klemborden met pen en potlood
  - lege witte en gekleurde A4'tjes
  - puzzelbladen
  - kleurplaten
  - prekenboekjes, bijv. Mijn eigen prekenschrijfboekje van Nieske Selles, Mijn preek van de week boek van Corien Oranje of Pen de Preek van Wilma Poolen
  - printjes met verwerkingen bij de liturgie. Kijk bijv. op www.kerkboekje.nl
  - Kinderbijbels, bijbels in verschillende vertalingen, Bijbelse prentenboeken
  - Bijbelse puzzels
  - Voorbeelden van bible journaling. Kijk bijv. op https://www.bykris.nl/c-3442454/bible-journaling/
  - Speelfiguren: poppetjes, dieren waarmee je een bijbels verhaal kunt naspelen
  - Vingerpopjes en kleine knuffels
 • Lijst met spelregels, opgesteld in overleg met kinderen, jongeren en volwassenen uit de gemeente.

Voorbereiding

Deze kieskast geeft kinderen en jongeren (en volwassenen, als ze dat willen) de mogelijkheid om op creatieve wijze betrokken te zijn bij de kerkdienst en te verwerken wat er aan bod komt in de liturgie. Het kan een alternatief zijn voor kindernevendienst, bijvoorbeeld op weken dat er geen kindernevendienst is, voor gemeenten die te weinig kinderen hebben voor een kindernevendienstgroep of voor gemeenten die kindernevendienst tot een bepaalde leeftijd hebben.

Voordat je de kieskast introduceert, is het goed om de gemeente te betrekken bij deze werkvorm. Als een kind of tiener op zijn of haar plek in de bank creatief aan de slag gaat, geeft dit logischerwijs meer beweging en geluid dan als hij/zij stil luistert of naar de kindernevendienst is. Dat is niet erg, maar wel goed om de gemeente bewust van te maken. Ook is het belangrijk dat er in de kieskast echt materiaal te vinden is dat de doelgroep helpt om zich thuis te voelen in de kerkdienst én om mee te doen en beter te kunnen luisteren. Vraag aan een kind, jongere, ouders of juist oudere mensen welk materiaal zij in de kast willen. Hebben zij ideeën? Favoriete knutselmaterialen? Handige life-hacks om in de kerkbank rustig iets creatiefs te doen?

Daarnaast is het goed om met dit groepje een aantal spelregels op te stellen en deze bij de kast te hangen, maar vooraf ook op de facebookgroep, de weekbrief of het kerkblad te vermelden. Zo wordt de kieskast iets van iedereen!

Voorbeelden van spelregels zouden kunnen zijn:

 • We houden rekening met elkaar en met de liturgie.
 • Iedereen doet mee met zingen en bidden.
 • Zachte speelgeluiden zoals ritselen, het geluid van potloden of stiften over papier en af en toe gefluister horen erbij. Herrie niet.
 • We leggen alle spullen netjes na de kerkdienst weer terug.
 • De kieskast is voor iedereen!
 • Pak vóór de kerkdienst wat je helpt om beter mee te doen met de kerkdienst.

De kast (of een aantal kratten) komt op een goed vindbare plaats achterin de kerkzaal te staan. Het is handig om één of twee personen verantwoordelijk te maken voor de kieskast: zij kijken of het materiaal nog goed is, of er aanvulling nodig is e.d.

Extra

Naast de kieskast kun je ook een lage tafel, wat stoelen en een speelkleed neerzetten waar kinderen rustig kunnen spelen tijdens de dienst. Zo geef je de kinderen letterlijk een eigen plek tijdens de kerkdienst. Hierbij is het belangrijk om goed na te denken en af te stemmen hoe je zo’n plek vorm kunt geven op zo’n manier dat de kinderen zich thuis voelen, maar dat de andere gemeenten niet te veel hinder ondervinden bij het luisteren naar de preek.

Verdieping

Deze kieskast helpt om de kerkdienst een thuisplek voor kinderen en jongeren te maken. Op de pagina Vieren voor alle leeftijden lees je er meer over. 

Een kerkdienst is vaak gericht op denken en luisteren. Deze kieskast spreekt ook andere delen van je mens-zijn aan, zoals creativiteit, beeldend vermogen e.d. Als je aan de slag wilt met verschillende gaven en talenten, verschillende intelligenties binnen de gemeente, bekijk dan eens de werkvormen gaven en talenten.

Wil je meer weten over verschillende intelligenties, bekijk dan de pagina 'Acht typen intelligentie van Gardners meervoudige intelligentie-theorie'