Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Muzikale uitwisseling met vluchtelingenkinderen

Pijl naar links Ideeën

Inleiding

Hoe leg je nu écht contact tussen jeugd en vluchtelingen? Hoe zorg je voor een wederkerigheid en hoe bouw je aan échte relaties? De Tuindorpkerk in Utrecht besloot contact te gaan leggen met kinderen op het AZC in Utrecht en De Vrolijkheid. Samen kwamen ze tot een leuk initiatief: een muzikale uitwisselingsmiddag!

“We wilden juist niét ‘iets creatiefs doen voor vluchtelingenkinderen’, met andere woorden een activiteit met een gevende en een ontvangende partij”, vertelt Christine Hoek van de Utrechtse Tuindorpkerk. “Essentieel voor ons is de wederkerigheid, de ontmoeting. Daarom gaan ‘onze’ kinderen naar het AZC om daar, in de ruimte van De Vrolijkheid, te oefenen. Bekend terrein dus voor de jonge AZC-bewoners. Vervolgens geven ze gezamenlijk het optreden in de kerk. Dat is dan weer bekend terrein voor de Tuindorpse kinderen. En dan naderhand de mogelijkheid tot ontmoeting. Dat wij daarvoor de voorwaarden scheppen (limonade en lekkers) is niet meer dan gastvrijheid. Een van de eerdere keren hebben we dat laatste uitgebreider vormgegeven door tijdens de repetitie van de kinderen met ouders te koken.”

Stappenplan

1. Bespreek het idee in je gemeente
Met leiding kindernevendienst, jeugdwerk, tienerwerk… Zijn er via vrijwilligerswerk mensen in uw kerkelijke gemeente die al contacten hebben met vluchtelingen in het AZC? Betrek hen bij de actie!

2. Leg contacten met De Vrolijkheid
Als je iets wilt organiseren met kinderen in een AZC, ga dan in gesprek met de AZC-leiding over uw bedoelingen. In veel AZC’s is Stichting De Vrolijkheid actief. Zij organiseren daar creatieve activiteiten met kinderen en jongeren. Overleg met hen over uw plan, luister ook naar hun ideeën.

Zoek tijdig contact met De Vrolijkheid en prik, als er besloten is samen iets te gaan doen, ruim van tevoren een datum.

3. Stel samen een plan op: wat ga je samen doen?

  • Wat past bij de talen die de kinderen spreken? (sommige kinderen in een azc spreken nog geen Nederlands)
  • Waar vindt de middag plaats? In de kerk, het wijkgebouw of in het AZC? (Een kerk kan een ‘moeilijke’ plaats zijn voor moslimouders.)
  • Welk budget is er beschikbaar?

4.​ Werk de ​praktische​ ​zaken uit (voorbereiding)
Doe niet alles zelf; het is heel fijn om te kunnen samenwerken met bv mensen van Stichting De Vrolijkheid, die de AZC-kinderen al kennen én hun eigen professionaliteit meebrengen.

Ga je samen muziek maken, oefen van tevoren liedjes en muziek (bv. de groep van uw kerk in de kerk en de kinderen van het AZC oefenen met de Vrolijkheid, bezoek elkaar al tijdens de voorbereiding.

Is er vervoer nodig om ouders en kinderen op te halen? Regel ruim voldoende chauffeurs.
Is er na afloop ook iets te doen voor de kinderen, als de volwassenen koffie drinken?

5.​ ​Zorg​ ​voor​ veel ​publiciteit​
Maak veel reclame: er is zoveel te doen dat velen (bv. uit je gemeente) best geïnteresseerd zijn maar slechts een klein deel daadwerkelijk komt. Het is belangrijk om op tijd aandacht te besteden aan uw activiteit. Dat kan bijvoorbeeld via uw kerkblad, website en afkondigingen, maar ook via huis-aan-huis-bladen via bijvoorbeeld een persbericht. Denk aan de inleverdata van de kopij.

6. Tijdens de uitvoering
Houd er rekening mee dat het aantal deelnemers vanuit AZC (of andere groep vluchtelingen) op het laatste moment kan wijzigen, bijvoorbeeld doordat er ook andere activiteiten zijn op hetzelfde tijdstip.

  • Maak strikte afspraken over foto’s. Ook in verband met de veiligheid van kinderen (sociale media reiken ver, zelfs tot in het land dat ze zijn ontvlucht).
  • Catering: bij een activiteit voor kinderen, waar ook ouders welkom zijn, volstaat thee en limonade/sap; je kunt gemeenteleden vragen iets te bakken.
  • Zorg dat voor het optreden alles klaar staat maar houd de cake nog even buiten beeld etc af om te voorkomen dat de helft op is voor het feest goed en wel begint :).

7. Na afloop
Bespreek en blik terug met elkaar.

Op de website van Kerk in Actie staat een artikel over de vrolijke en muzikale ontmoeting in de Tuindorpkerk.