Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Voorbereiding

Vraag de deelnemers om voor de volgende bijeenkomst een foto van hun vader mee te nemen. Deelnemers die hun vader niet (goed) kennen, mogen ook een foto van hun moeder of stief- of pleegvader meenemen. Bereid jezelf voor door in elk geval de werkvormen met de download ‘fotolijst' een keer thuis te doen.

 

Mijn Vader
Doel: De jongeren denken na over uiterlijke eigenschappen van hun vader.
Nodig: Lijm of fotohoekjes en voor elke jongere: een foto van zijn/haar vader, de download ‘fotolijst', een blauwe en een zwarte pen.
Duur: Tien minuten.

Laat de jongeren de foto van hun vader in het vierkant op de fotolijst plakken en vraag ze om in de binnenste cirkel (dus het dichtst bij de foto) uiterlijke eigenschappen van hun vader op te schrijven. Bijvoorbeeld: bruine ogen, 1,75 meter enzovoort.

 

Mijn Vader
Doel: De jongeren denken na over innerlijke eigenschappen van hun vader.
Nodig: Voor elke jongere: het resultaat van de vorige opdracht, een blauwe en een zwarte pen.
Duur: Vijf minuten.

Laat de jongeren binnen de tweede cirkel andere eigenschappen van hun vader schrijven. Bijvoorbeeld: zorgzaam, snel boos, dapper enzovoort. Zorg ervoor dat ze dit met blauwe pen doen. Laat ze vervolgens met zwarte pen eigenschappen opschrijven die hun vader niet heeft, maar waarvan ze wel graag zouden willen dat hij ze had. Laat de jongeren aan het einde van deze opdracht hun papier omdraaien en opzij leggen.

 

Onze Vader 1
Doel: De jongeren leren hoe in de Bijbel over vaders wordt gesproken.
Nodig: Bijbel.
Duur: Vijf minuten.

Vertel dat vaders in de Bijbel een belangrijke rol spelen. En die rol is bijna altijd positief: een vader is liefdevol en zorgzaam. Een vader neemt verantwoordelijkheid, hij helpt en beschermt en een vader vertelt ook verhalen over vroeger. Sommige mensen vinden het moeilijk om dat te begrijpen. Zij hebben bijvoorbeeld negatieve ervaringen met hun eigen vader en vinden dat dit soort eigenschappen meer bij moeders passen. In elk geval wordt God door Jezus ‘Vader' genoemd en mogen de mensen die Hem volgen God ook zo noemen. Maar op zich zou je God natuurlijk net zo goed ‘Moeder' kunnen noemen.

Geef de jongeren vervolgens de opdracht om hun ogen dicht te doen. Lees uit de Bijbel: Matteüs 6: 7-13. Vraag de jongeren om tijdens de tekst aan kleuren te denken: welke kleuren passen het beste bij de vader in de tekst?

 

Onze Vader 2
Doel: De jongeren uiten hun associaties bij het spreken over de hemelse Vader.
Nodig: Schilderpanelen en verf (of eventueel: papier en kleurpotloden).
Duur: Twintig minuten.

Laat de jongeren de kleuren en beelden die ze tijdens de opdracht kregen op de panelen schilderen. Dat hoeven geen poppetjes te zijn, maar mogen ook kleuren zijn die kriskras door elkaar staan. Het gaat er vooral om dat het hun beeld bij de tekst uitdrukt. Bespreek het resultaat na.

 

Onze Vader
Doel: De jongeren kunnen onderscheiden welke echte en gewenste eigenschappen van hun vader bij God als Vader passen en kunnen verwoorden welke eigenschappen ze verder nog bij God vinden passen.
Nodig: Het resultaat van de opwarmers en blauwe en zwarte pennen.
Duur: Vijf minuten.

Laat de jongeren hun papier weer omdraaien. Vraag ze om uit de twee cirkels  eigenschappen van hun eigen vader te kiezen die ook bij God horen. Laat ze deze eigenschappen met blauwe pen langs de buitenste rand schrijven. Als de jongeren nog andere eigenschappen van God kunnen bedenken, mogen ze die met zwarte pen toevoegen.

Wissel kort uit, maar zorg ervoor dat de jongeren zich niet gedwongen voelen om iets over hun eigen vader te zeggen als ze dat niet willen.

 

Afsluiting
Doel: Gebruiken van eigen taal in een gebed.
Nodig: Niets.
Duur: Vijf minuten.

Ga in een kring staan. Vraag iedereen om zijn armen, met de handpalmen omhoog, losjes en iets van het lichaam af, omlaag te doen. Laat iedereen de ogen sluiten en een voor een de volgende zin afmaken (met één woord): "Onze Vader is..."

Sluit dit af met de woorden: "Onze Vader, dank U dat U zo voor ons bent. Amen."