Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Op reis met Naäman | Teamvoorbereiding

Pijl naar links Ideeën

Het complete kliederkerkprogramma rondom het thema ‘Op reis met Naäman’ bestaat uit deze teamvoorbereiding, ontdek-activiteiten en ideeën voor de viering en maaltijd. Duik eerst als team in het bijbelverhaal aan de hand van onderstaande ideeën. Kies vervolgens activiteiten en verwerkingsvormen uit die het beste passen bij jullie kliederkerk en bedenk er eventueel een aantal zelf! Let op variatie zodat het leuk is voor zowel jongens, meisjes; kinderen, tieners en volwassenen; voor dromers, denkers én doeners.

Wil je meer verdieping voor een goede voorbereiding en geloof in je kliederkerk? Lees dan dit artikel.

A4’tjes met gespreksvragen
Om mensen te helpen in gesprek te gaan, vind je bij de meeste activiteiten 'voorbeeld gespreksvragen'. Ook vind je bij de activiteiten een bijlage met een A4’tje voor op tafel: een zogenoemd praatpapier. Hierop staan een uitleg van de opdracht en de gespreksvragen.

  • Dit ‘praatpapier’ is in ppt-formaat en kun je zelf bewerken zodat het bij jouw kliederkerk past. 
  • Via deze link vind je meer downloads om materialen in kliederkerk-stijl vorm te geven.

Bijbeltekst
Je vindt de tekst van het verhaal van Naäman in het bijbelboek 2 Koningen 5:1-20.

Alle teksten bij de werkvormen komen uit de Bijbel in Gewone Taal (tenzij anders vermeld).

Brainstorm
Het bijbelverhaal over Naäman is een bijzonder verhaal uit een totaal andere tijd en wereld. Laten we op ontdekkingstocht gaan!

Lees de tekst uit de Bijbel eens door en bespreek met elkaar de volgende vragen:

  • Wat valt je op in deze bijbeltekst? 
  • Over wie gaat het? 
  • In welke persoon in dit verhaal herken je je het meest? (Bijv. het meisje, Naäman of Elia) Waarom?
  • Zijn er situaties in je eigen leven die op de een of andere manier lijken op wat er in dit bijbelverhaal gebeurt? Deel dat met elkaar.
  • Denk met elkaar eens na over de doop. Wat is volgens jou de betekenis van de doop? Zie je een link tussen de doop en dit verhaal? Waar?

Schrijf met elkaar op een vel papier welke boodschappen of lessen jullie uit het verhaal kunnen halen. Wat willen jullie dat de deelnemers van kliederkerk ontdekken?

Tips
In dit verhaal wordt een link gemaakt met de doop. Je kunt dit programma bijvoorbeeld gebruiken tijdens of rond een doopviering of als je het thema doop aan de orde wilt stellen tijdens je kliederkerk. In de Ideeënbank vind je meer ideeën over de doop.