Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Palmpasen & Pasen | Teamvoorbereiding

Pijl naar links Ideeën

Het complete kliederkerkprogramma rondom Palmpasen & Pasen bestaat uit deze teamvoorbereiding, ontdek-activiteiten en ideeën voor de viering en maaltijd. Dit programma gaat over de tijd van Palmpasen tot Pasen.  Palmpasen gaat over hoe Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Het wordt gevierd de laatste zondag van de veertigdagentijd, de zondag voor Pasen. In de 'goede week' denken we aan het lijden en sterven van Jezus. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. Dit programma gaat dus over verschillende bijbelverhalen, omdat de meeste kliederkerken één bijeenkomst in de tijd rond Pasen organiseren. Kies vooraf met welk bijbelverhaal je aan de slag wilt. Gebruik daarna als team onderstaande ideeën om dit uit te werken. Kies vervolgens activiteiten en verwerkingsvormen uit die het beste passen bij jullie kliederkerk en bedenk er eventueel een aantal zelf! Let op variatie zodat het leuk is voor zowel jongens, meisjes; kinderen, tieners en volwassenen; voor dromers, denkers én doeners.

Wil je meer verdieping voor een goede voorbereiding en geloof in je kliederkerk? Ga dan naar dit artikel.

A4tjes met gespreksvragen
Om mensen te helpen in gesprek te gaan, vind je bij de meeste activiteiten 'voorbeeld gespreksvragen'. Ook vind je bij de activiteiten een bijlage met een A4tje voor op tafel: een zogenoemd praatpapier. Hierop staan een uitleg van de opdracht en de gespreksvragen.
> Dit ‘praatpapier’ is in ppt-formaat en kun je zelf bewerken zodat het bij jouw kliederkerk past. 
> Via deze link vind je meer downloads om materialen in kliederkerk-stijl vorm te geven.

Bijbeltekst
Palmpasen 
Dit verhaal vind je in de Bijbel in Matteus 21: 1-11, Marcus 11:1-11, Lucas 19:28-44 en Johannes 12: 12-19.

Pasen
Dit verhaal vind je in de Bijbel in Matteüs 26:2 - 28:20, Marcus 14:12 - 16:14, Lucas 12:1 - 24:35 en Johannes 18:1 - 20:28.

Alle bijbelteksten komen uit de Bijbel in Gewone Taal.

Inspiratie vooraf
Hoe goed kennen jullie als team het bijbelverhaal? Palmpasen en Pasen horen bij de bekendste verhalen uit de Bijbel. Vertel elkaar of schrijf op wat er allemaal gebeurt in dit verhaal en check vervolgens in de Bijbel wat anders is of wat jullie gemist hebben.

Lees het gekozen verhaal met elkaar in één van de genoemde bijbelteksten, of vergelijk twee evangeliën met elkaar.

  • Welke onderdelen uit de tekst spreken jullie aan? Denk hierbij aan uitspraken die jullie raken, symbolen, thema’s.
  • Schrijf deze (met tekstverwijzing) op verschillende vellen papier.
  • Neem nu post-its en schrijf alle kernwoorden, associaties en creatieve ideeën op die bij jullie boven komen bij deze verschillende thema's.
  • Kies aan het einde met welke thema's/ideeën jullie iets kunnen doen tijdens jullie kliederkerk.

Voordat je begint…. 
Belangrijk om te weten: Bij kliederkerk doet iedereen mee! De activiteiten zijn bedoeld voor mensen van alle leeftijden, voor kinderen én volwassenen.

Meer weten over kliederkerk? 
Kijk op kliederkerk.nl voor informatie over kliederkerk en hoe je een zelf een kliederkerk kunt starten.