Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Pinksteren - Het begin van de kerk

Pijl naar links Ideeën

Pinksteren - Het begin van de kerk

Met Pinksteren wordt het ontstaan van de kerk herdacht. Met deze werkvorm kijken we terug op de rol van Petrus, zijn oproep om discipel van Jezus te zijn en het ontstaan van de kerk. Wat wordt er van ons verwacht als gelovige?

  • Doel: jongeren ontdekken en vormen een mening over kerk zijn
  • Nodig: bijbel, flap-over.

Lees met elkaar Handelingen 2:1-47.

Vraag de jongeren op post-its hun eerste reacties op te schrijven: wat vinden ze van deze gebeurtenis op het Pinksterfeest? Wat doet dit verhaal met hen? Petrus spreekt hier over het dopen: wat vinden jongeren van zijn oproep? Laat ze hun reacties op een flap-over plakken en bespreek deze met elkaar. 

In dit hoofdstuk worden de eerste stappen naar een kerk gemaakt. Vraag wat volgens hen de kerk vormt en laat ze dit op een andere flap-over schrijven. Schrijf het woord 'kerk' in midden van het blad met antwoord op de volgende vragen daar omheen: Wat heb je nodig voor een kerk? Hoe denkt Petrus daarover? Wat kan je uit dit hoofdstuk van Handelingen halen? Bespreek met elkaar wat het belangrijkst is in de kerk en welke rol de Heilige Geest daarin speelt. 

Vraag de jongeren tenslotte of ze hun eigen kerk een score zouden willen geven naar aanleiding van jullie gesprek. Welke eigenschappen die net benoemd zijn van een kerk zien ze terug in eigen kerk/gemeente? Geef hen de opdracht op de flap-over een score van 1,2 of 3 punten te geven bij elke genoteerde eigenschap. De scores staan voor:

  1. komt niet voor in onze gemeente
  2. komt wel voor, maar te weinig
  3. hier zijn wij heel goed in!  

Bespreek de uitkomsten met elkaar. Waar is jullie kerk goed in? Waar zou het nog aan kunnen werken? En hoe? Bespreek hierbij ook hoe de Heilige Geest hierin jullie / de kerk algemeen mogelijk zou kunnen helpen. Probeer samen tot concrete vormen of activiteiten te komen, zodat jullie samen wellicht vervolgstappen kunnen ondernemen.  

Online

Deze werkvorm kan ook online gedaan worden. Zorg voor een online-meeting (via Zoom, Meet, etc.) en laat dat weten aan de jongeren via jullie groepsapp. Als iedereen aangehaakt is, open je de avond en vertel je kort wat jullie gaan doen. Gebruik een online tool als flap-over en/of mindmap. Denk aan Google Jamboard of Mindmeister. Deel het lege jamboard of de lege mind map en ga met de jongeren aan de slag met de werkvorm.