Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Pinksteren - In beweging

Pijl naar links Ideeën

Tijdens het Pinksterfeest worden de discipelen en volgelingen van Jezus vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest is net als de wind: niet zichtbaar, maar wel aanwezig. Hij zet mensen in beweging. Door middel van een spel worden jongeren uitgedaagd hierover na te denken.

Pinksteren - In beweging

  • Doel: De jongeren ontdekken wie/wat de Heilige Geest is en wat deze kan doen, door middel van een spel.
  • Nodig:
    • twee grote tafels met een glad oppervlak, karton voor de opstaande randen, vier lege doosjes voor de doelen, stevig tape, voor iedere deelnemer een rietje, pingpongballetjes, cadeautjes.

Voorbereiding

Zet van te voren twee grote tafels klaar voor het blaasvoetbalspel (of één tafel als je groep niet zo groot is). Maak opstaande randen door brede stroken karton langs de tafelrand te plakken. Plak aan weerszijden kleine doosjes of lege boterkuipjes als doelen.

Uitvoering

Vertel de jongeren dat ze een spelletje blaasvoetbal gaan spelen. De jongeren moeten ervoor zorgen dat het balletje in het doel (doosjes/ boterkuipjes) komt, maar mogen slechts door een rietje blazen om dit voor elkaar te krijgen. Vorm twee of vier teams van twee of drie jongeren. Laat hen vijf minuten spelen en geef de winnaars een klein cadeautje.

Vraag na afloop of de jongeren begrijpen wat dit spel nu eigenlijk met Pinksteren te maken heeft. Laat hen even raden. Het is natuurlijk ludiek bedoeld, maar zoals hun adem door het rietje het pingpongballetje in beweging zet, zo zet de Heilige Geest ook mensen in beweging. Dat gebeurde tijdens Pinksteren voor het eerst, na de hemelvaart van Jezus. Je ziet het zo op het eerste gezicht niet, maar het gebeurt: Gods Geest waait als de wind. 

Vraag de jongeren of zij momenten kunnen benoemen waarin Gods Geest mensen in beweging zette. Hebben ze daar een ervaring in gehad, of wellicht vrienden? Wat is dat eigenlijk, 'in beweging zetten'? Mensen zeggen ook wel eens: Gods Geest woont in ons. Wat houdt dat in? Bedenk voor jezelf als leider of je bepaalde tot-beweging-aansporende ervaringen hebt gehad, en of je die zou willen delen met je groep jongeren. 

Online

Deze werkvorm kan ook online gedaan worden. Zorg voor een online-meeting (via Zoom, Meet, etc.) en laat dat weten aan de jongeren via jullie groepsapp. Als iedereen aangehaakt is, open je de avond en vertel je kort wat jullie gaan doen. Zorg dan dat de jongeren de benodigdheden ontvangen voor deze werkvorm. Iedere jongere kan individueel de activiteit doen, wie scoort het meest en wint?