Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Pinksteren | Verkenning: Vuur van de Heilige Geest

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm is een onderdeel van programma Christelijke feesten | Pinksteren van Catechesemethode Overhoop.

Pinksteren | Verkenning: Vuur van de Heilige Geest

  • Duur: 15 minuten.
  • Nodig: Bijbels, papieren vlammetjes (zie bijlage, 3 per deelnemer), waxinelichtje.

Voorbereiding

Zorg dat op tafel een brandende (paas)kaars staat, of een waxinelichtje.

Vertel dat Pinksteren het feest is van de uitstorting van de Heilige Geest. Vertel dat jullie gaan lezen over de eerste christelijke gemeente, kort na Pinksteren.

Lees met elkaar Handelingen 2:43-47.

Deel de papieren vlammetjes uit en vraag de jongeren wat hen opvalt in het tekstgedeelte dat net gelezen is. Laat ze hun reactie kort, met een of twee woorden, op de vlammetjes noteren.

Vraag de jongeren om de beurt voor te lezen wat ze opgeschreven hebben, de vlammetjes op tafel te leggen en er een brandend waxinelichtje bij te zetten. Zorg dat de waxinelichtjes een kring vormen en dat de vlammetjes in het midden van de kring komen te liggen.

Vertel dat de woorden die ze opgeschreven hebben te maken hebben met het werk van de Heilige Geest. Hoe meer de vlammen een eenheid vormen, hoe stabieler het vuur is. Vele vlammetjes maken een grote vlam. Wanneer de vlammetjes los van elkaar staan, zijn ze kwetsbaarder en kleiner en geven ze minder warmte dan wanneer ze vlakbij elkaar staan. Eenheid en saamhorigheid horen bij het werk van de Heilige Geest. Hoe dichter bij elkaar, hoe meer licht het vuur verspreidt.

Online

Deze werkvorm kan ook online gedaan worden. Zorg voor een online-meeting (via Zoom, Meet, etc.) en laat dat weten aan de jongeren via jullie groepsapp. Als iedereen aangehaakt is, open je de avond en vertel je kort wat jullie gaan doen. Zorg dan dat de jongeren de benodigdheden ontvangen voor deze werkvorm. Ook thuis - online in verbinding met elkaar - kunnen de jongeren een waxinelichtje aansteken, of een vlammetje zichtbaar in beeld houden.