Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Pinksteren | Verkenning: Werkstuk maken

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm is een onderdeel van programma Christelijke feesten | Pinksteren van Catechesemethode Overhoop.

Pinksteren | Verkenning: Werkstuk maken

  • Duur: 30 minuten.
  • Nodig:
    • Bruine reepjes papier van 3 bij 15 centimeter (drie per deelnemer),
    • verf en kwasten,
    • stevig groot papier of per deelnemer een stevig vel A3-papier, zwarte stiften of kalligrafeerpennen,
    • gele ‘vonkjes’ van papier (3 per deelnemer).

Voorbereiding

Vertel de jongeren dat jullie aan de slag gaan met een aantal dingen die te maken hebben met Pinksteren. Vraag ze zelf op te letten of ze, gaandeweg de opdracht, de link met Pinksteren kunnen leggen.
Bespreek eerst met elkaar of jullie een gezamenlijk werkstuk gaan maken, of dat ieder individueel aan de slag gaat.

Stap 1
Deel de reepjes papier uit aan de jongeren. Op het eerste reepje schrijven ze hun naam in hun eigen taal. Vraag ze vervolgens op Wikipedia het Griekse alfabet op te zoeken. Geef ze de opdracht om met behulp van dit alfabet hun naam in het Grieks op het tweede reepje te schrijven. Vraag ze daarna om hetzelfde te doen in het Hebreeuws. Geef hierbij wel aan dat in het Hebreeuws alleen medeklinkers weergegeven worden en dat de letters van rechts naar links worden geschreven. De naam ‘Pieter’ wordt in het Hebreeuws dus ‘RTP’.

Vraag de jongeren of ze al een idee hebben waarom jullie dit doen. Wat is de link met Pinksteren? (Het spreken van verschillende talen.)

Stap 2
Laat de jongeren de reepjes papier op het vel plakken, op zo’n manier dat het houtblokken vormen waarop een vuurtje kan branden. Met de kwasten en de verf schilderen ze vlammen boven de houtblokken. Vraag weer naar de link met Pinksteren. (Het vuur van de heilige Geest dat werd uitgestort over volgelingen van Jezus.)

Stap 3
Geef de jongeren elk drie ‘vonken’ van geel papier. Op de vonken kunnen ze drie talenten schrijven. Dingen waar ze goed in zijn en waarvan zij denken dat ze deze kunnen inzetten voor God en voor de medemens. De vonken plakken ze vervolgens boven de grote vlam. Wat is de link met Pinksteren? (De uitstorting van de heilige Geest en de gaven die de Geest geeft.)

Leuke tip: De werkstukken kunnen met Pinksteren in de kerk opgehangen worden.

Online

Deze werkvorm kan ook online gedaan worden. Zorg voor een online-meeting (via Zoom, Meet, etc.) en laat dat weten aan de jongeren via jullie groepsapp. Als iedereen aangehaakt is, open je de avond en vertel je kort wat jullie gaan doen. Zorg dan dat de jongeren de benodigdheden ontvangen voor deze werkvorm.