Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Pinksteren | Verwerking: Woordspinnen maken

Pijl naar links Ideeën

Deze werkvorm is een onderdeel van programma Christelijke feesten | Pinksteren van Catechesemethode Overhoop.

Pinksteren | Verwerking: Woordspinnen maken

  • Duur: 30 minuten.
  • Nodig: twee flip-overvellen, stiften.

Stap 1
In deze werkvorm worden twee woordspinnen gemaakt: één van ‘gemeente toen’ en één van ‘gemeente nu’. Eerst gaan jullie aan de slag met ‘gemeente toen’. Vertel dat in het bijbelboek Handelingen wordt verteld over de eerste gemeente.

Lees met elkaar Handelingen 2:43-47.

Schrijf midden op een flip-overvel ‘gemeente toen’. Vraag de jongeren wat nodig is voor een kerk volgens de tekst die we net gelezen hebben. Nodig hen uit om al hun associaties en gedachten rondom ‘gemeente toen’ op het papier te zetten, verbonden door streepjes. Ieder mag de ander aanvullen met een nieuw streepje en er associaties of gedachten aan toevoegen.

Stap 2
Schrijf vervolgens ‘gemeente nu’ op het andere flip-overvel. Welke woorden komen op bij hun eigen gemeente? Nodig de jongeren weer uit om al hun associaties op het vel papier te zetten zodat er een tweede woordspin ontstaat. Benadruk dat ze vrij zijn in hun associaties en gedachten; er is niets goed of fout.

Stap 3
Leg de twee flip-overvellen naast elkaar en bespreek de overeenkomsten en de verschillen. Wat valt op? Wat spreekt de jongeren aan bij het leven in de eerste gemeente en wat niet?
Hoe kijken ze naar de eigen gemeente?
Leg daarna de link met Pinksteren en de Heilige Geest. Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest en het begin van de christelijke kerk. Iedere christelijke kerk - wereldwijd! - is via de Heilige Geest verbonden met de eerste gemeente.

Online

Deze werkvorm kan ook online gedaan worden. Zorg voor een online-meeting (via Zoom, Meet, etc.) en laat dat weten aan de jongeren via jullie groepsapp. Als iedereen aangehaakt is, open je de avond en vertel je kort wat jullie gaan doen. Gebruik een online tool om een woordspin te maken in plaats van papier. Denk aan Google Jamboard of Mindmeister. Deel het lege jamboard of de lege mind map en ga met de jongeren aan de slag met de werkvorm.