Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Programma - Grigor

Pijl naar links Ideeën

Programma - Grigor

Lees als groepsleider eerst onderstaande informatie door. Doe dit voordat je met de groep aan de slag gaat met het programma.

1. Inleiding, doelsteling en levensthema - Grigor
2. Informatie bij de Bijbel

Het programma bestaat uit de volgende vier onderdelen: Oriëntatie, Portret, Bijbel en En nu jouw verhaal!. Kies uit elk onderdeel minimaal één werkvorm die past bij jou en de groep en ga ermee aan de slag!
(dit is het PDF-bestand van overzicht van het programma)

Oriëntatie

De jongeren verkennen welke waarde de Bijbel op dit moment voor hen heeft

 • De waarde van de Bijbel (10 min)
  De jongeren geven met behulp van fiches aan welke waarde de Bijbel voor hen heeft.

 • Boekenjury (30 min)
  De jongeren jureren de Bijbel aan de hand van een zelf opgesteld juryrapport.

 • Bijbels met een verhaal (15 min)
  De jongeren vertellen elkaar, aan de hand van meegenomen Bijbels, welk verhaal zij met de Bijbel hebben.

Portret

De jongeren ontdekken waarom de Bijbel voor veel mensen zo’n belangrijk boek is.

 • Beelden bij de Bijbel (15 min)
  De jongeren ontdekken met behulp van fotokaarten welk beeld zij bij de Bijbel vinden passen.

 • Flink aan de studie (10 min)
  Aan de hand van een stelling denken de jongeren na over de vraag hoeveel studie de Bijbel hen waard is.

 • Ademruimte (15 min)
  De jongeren verkennen wat veel en weinig adem met je doet en denken vervolgens na over het beeld van de Bijbel als adem van God.

Bijbel

De jongeren verkennen manieren die helpen om de Bijbel beter te begrijpen.

 • Bijbelleestips (10 of 25 min)
  De jongeren geven de kamerheer uit Ethiopië tips om de boekrol Jesaja te begrijpen.

 • Vragen over de Bijbel (20 min)
  De jongeren bedenken allerlei vragen die zij over de Bijbel hebben en gaan samen op zoek naar het antwoord op een of twee van die vragen.

 • Creatief bijbellezen (30-45 min)
  De jongeren gaan met behulp van een creatieve verwerkingsopdracht met het bijbelgedeelte over Filippus en de kamerheer aan de slag.

En nu jouw verhaal!

De jongeren verwoorden en verbeelden wat de Bijbel voor hen betekent.

 • De Bijbel is voor mij… (15 min)
  De jongeren denken in tweetallen na over de vraag welke betekenis de Bijbel voor hen heeft en welk beeld daarbij past.

 • Mijn beeld van de Bijbel (5-30 min)
  De jongeren verwoorden of verbeelden welk beeld van de Bijbel zij het meest passend vinden.

 • Mijn favoriete bijbelgedeelte (30-45 min)
  De jongeren gaan creatief aan de slag met een bijbelgedeelte dat zij bijzonder vinden en worden gestimuleerd hier nieuwe betekenissen in te ontdekken.

De programma’s van ‘Dit is mijn verhaal’ zijn ontwikkeld bij audio’s en video’s van de tentoonstelling 'Dit is mijn verhaal: jongeren over geloof, hoop en inspiratie' van het Bijbels Museum. De tentoonstelling kwam tot stand met steun van het Fonds Kerk en Wereld, VSBfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Vermeulen Brauckman Stichting, Stichting Woudschoten en Stichting Rotterdam.

Link podcast Grigor - Wachtwoord: JopBM1!