Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

In gesprek over Jezus - groothuisbezoek

Pijl naar links Ideeën

Dit materiaal stimuleert het onderlinge gesprek over dit thema. Het is geschikt voor allerlei gespreksvormen die vanuit de plaatselijke gemeente worden georganiseerd, zoals groepsgesprekken (ook wel groothuisbezoek genoemd) of ontmoetingsavonden.

Inleidend

Bij een groothuisbezoek gaat het veelal om een eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met ongeveer tien gemeenteleden bij iemand thuis. Mensen ontmoeten elkaar in informele sfeer. Ze gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend en verbindend werkt in de
gemeente. Datzelfde geldt voor de andere ontmoetingen/gesprekken. Het gaat hierbij om ontmoeting, bezinning en pastoraat:

  • Ontmoeting: tussen mensen, gemeenteleden en tegelijk ook tussen God en mensen, in het gesprek met de ander mag je iets van de Ander ontdekken.
  • Bezinning: verder willen komen dan een gesprek over koetjes en kalfjes, verdiepen.
  • Pastoraat: als leden van één gemeente wilt u naar elkaar omzien. U toont belangstelling voor elkaar en u spreekt met elkaar over de dingen die er werkelijk toe doen.

Juist het samenspel tussen deze drie elementen maakt gesprekken van gemeenteleden met elkaar tot meer dan een gewoon gesprek.

Informatie voor de begeleider

Deze werkvorm heeft een gespreksleider nodig die tevens zorgdraagt voor de voorbereiding. Elke bijeenkomst heeft een begin. Het is goed dat begin duidelijk te markeren. Op dat moment begint het officiële programma en eindigen koffie schenken en de kleine onderlinge gesprekjes.

Het eerste programmaonderdeel van het gesprek beoogt:
Een welkom: gebruik hiervoor uw eigen woorden.
Een opening: het is een goede gewoonte in kerkelijke bijeenkomsten met een opening te beginnen.Een gedicht, een gebed, het zingen van een lied of een bijbellezing. Kies een vorm en een tekst die
past bij uzelf, bij de groep en bij uw gemeente.
Een inleiding op het thema: dit jaar staat het thema ‘Een goed gesprek over Jezus’ centraal. Het is goed om dit bij de start van de bijeenkomst kort toe te lichten.
Afspreken van spelregels: voor een plezierige en zinvolle bijeenkomst is het goed een paar spelregels met elkaar af te spreken, zie onderstaande download. Vestig kort de aandacht op regel 1, 5 en 6. Dat zijn de belangrijkste.

Programma van de bijeenkomst

Het groothuisbezoek/gesprek duurt in deze opzet ongeveer één uur en drie kwartier. De tijdsindeling hieronder is een planning. Het gaat om goede gesprekken. Als u daarvoor de planning moet aanpassen is dat natuurlijk geen enkel probleem.
0 min. Welkom, opening en inleiding op het thema
10 min. Korte kennismakingsronde
15 min. Ontdek met behulp van afbeeldingen wie Jezus voor u is
50 min. Pauze (kort)
60 min. Lezen van een Bijbelgedeelte, met gesprek
105 min. Afronding en afsluiting

Ontdek met behulp van afbeeldingen wie Jezus voor u is
Voorbereiding
Verzamel afbeeldingen van Jezus. U vindt deze onder meer in de kunst (iconen/kruisbeelden van Rembrandt tot Gauguin/Chagall), in kinderbijbels en in zendingskalenders (Jezus vanuit een andere
cultuur). Zorg voor een gevarieerd aanbod en genoeg afbeeldingen. Maak een kleurenkopie of gebruik het origineel. A4 is een goede grootte. Wilt u de afbeeldingen bewaren, plastificeer ze dan.

De bijeenkomst
Een ruime zaal kan handig zijn, maar het kan ook gewoon in een huiskamer. Leg de afbeeldingen neer of hang ze aan een wand. Zet de stoelen voor de deelnemers in een kring.

Na de opening/een inleidend woord vraagt u de deelnemers in stilte langs de verschillende afbeeldingen te bekijken. Stel de vraag: ‘Wie is Jezus voor jou? Kies uit alle afbeeldingen één die je aanspreekt. Neem die afbeelding mee naar je plaats.’

Laat iemand in de kring beginnen om zijn of haar keuze te laten zien en te verwoorden waarom hij/zij juist deze afbeelding gekozen heeft. U kunt er (als gespreksleider) voor kiezen om allereerst een rondje te houden waarin alle deelnemers hun keuze laten zien en aangeven wat ze erin zien. U kunt ook gelijk al meer interactie inbouwen door de anderen de gelegenheid te geven om verdiepende vragen te stellen aan degene die aan het woord is. Let wel: dat zijn vragen die ingaan op wat de spreker verteld of getoond heeft. Als gespreksleider bent u alert op beoordelende reacties van anderen.

Houd als gespreksleider de tijd in de gaten. Dat kan een reden zijn om de deelnemers geen vragen te laten stellen (dus geen interactie).

Na een korte pauze (voorkom dat de deelnemers over allerlei andere dingen gaan praten, met andere woorden: hou de sfeer vast) lezen we een gedeelte uit de Bijbel. Bijvoorbeeld:
Matteüs 16:13-20 Jezus vraagt de leerlingen wie hij is
Johannes 3:1-20 Jezus spreekt met Nikodemus
Johannes 4:1-26 Jezus en de Samaritaanse vrouw
Kies een van deze Bijbelgedeelten of lees met elkaar een ander verhaal over Jezus. Lees het betreffende verhaal hardop. Laat de deelnemers daarna het verhaal nog eens rustig voor zichzelf lezen en ‘overwegen’. Als de tekst op papier staat kunnen aantekeningen gemaakt worden:
plaats een uitroepteken als het u op een of andere manier aanspreekt en een vraagteken als u hier een vraag over heeft of als u dit vreemd vindt.

Nadat de tekst in rust (stilte) gelezen is, vraagt de gespreksleider wie er iets wil zeggen over de tekst. Met behulp van de aantekeningen/notities kan er een goed gesprek volgen. Draag er zorg voor dat een ieder aan bod komt.

De deelnemers aan het gesprek moeten zich vrij voelen om alles te kunnen zeggen. Wees er als gespreksleider attent op dat er in de Protestantse Kerk verschillend gedacht wordt over Jezus en (het
gezag van) de Bijbel. Breng dit eventueel ter sprake.

Sluit het gesprek af met een manier die bij de groep past. Een gedicht, gebed en/of lied.