Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Quickscan twintigers en kerk

Pijl naar links Ideeën

De participatie van de twintigers in de kerkelijke gemeente staat behoorlijk onder druk. Menig kerkenraad vraagt zich af wat hij kan doen om het contact en de binding met de twintiger niet helemaal te verliezen. Belangrijk is om je als gemeente af te vragen waar je staat in deze thematiek: een moment van plaatsbepaling (nulmeting). Deze quickscan helpt daarbij. Het is een soort luistertool om je als gemeente te bevragen op een aantal essentiële aandachtsgebieden bij het thema twintigers en kerk. De uitkomsten leiden tot een gesprek en keuzes voor verder beleid, uitmondend in een eenvoudig werkplan met actiepunten.

Werkwijze

  • Download deze quickscan en print deze. (Het is aan te bevelen om de quickscan met meer personen tegelijk gezamenlijk in te vullen.)
  • De quickscan start met een aantal open vragen en gaat verder met 25 stellingen. 
  • Beantwoord de open vragen en geef per stelling aan in hoeverre deze op dit moment van toepassing zijn op de situatie van de gemeente. 
  • De stellingen zijn verdeeld over 5 aandachtsgebieden. Geef bij elke stelling aan hoezeer deze op dit moment in de gemeente van toepassing is. Een 1 betekent volledig oneens en een 10 volledig eens.
  • Tel per aandachtsgebied de punten van de stellingen bij elkaar op en vul de verkregen totaalscore in.
  • Per aandachtsgebied zijn er in totaal maximaal 50 punten te scoren. Kijk hoe de score zich verhoudt tot dit maximum aan punten. 

Download de quickscan

Bekijk ook: