Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Ruilspel in de wijk

Pijl naar links Ideeën

Een leuke activiteit met (grote) kinderen is het ruilspel. Het stimuleert samenwerking en overtuigingskracht, en de kinderen moeten goede gesprekken voeren voor een zo goed mogelijk resultaat. Het gaat hier om het ruilen van goederen, er komt geen geld aan te pas.

Zo werkt het ruilspel

Bepaal van tevoren een tijdstip waarop de teams weer terug moeten zijn, bijvoorbeeld na twee uur. Binnen deze tijd moeten ze proberen om een zo waardevol mogelijk voorwerp te verkrijgen. De teams komen na afloop bij elkaar en laten zien waarmee ze geëindigd zijn en vertellen hoe het ruilen ging. Bepaal wat u doet met de verkregen goederen, bijvoorbeeld verkopen via een veiling in de kerk. Het geld gaat naar een goed doel.

De activiteit

Verdeel de kinderen in groepjes van vier à vijf personen. Elk groepje krijgt een paperclip of een lucifer mee en krijgt een uur (of twee) de tijd om deze in de buurt om te ruilen tegen iets dat mooier, groter of kostbaarder is. Het nieuw verkregen voorwerp mag bij iemand anders ook weer worden geruild voor iets dat nog groter, mooier of kostbaarder is. De kinderen kunnen ook bij winkeliers langsgaan. Laat hen vertellen dat de opbrengst voor een goed doel is. Welk groepje komt met het meest bijzondere voorwerp terug?

Voorbereidingstijd: nauwelijks

Benodigd materiaal: paperclips en/of lucifers

Tips voor het ruilspel

1. Benoem van tevoren enkele categorieën waarop uiteindelijk de beoordeling plaatsvindt, bijv. het mooiste voorwerp, het grootste, het origineelste, het duurste, het meest bijzondere, enz.
2. Dit spel is bij uitstek geschikt om te spelen in een omgeving die de kinderen nog niet zo goed kennen, bijvoorbeeld in de wijk rond de kerk, in plaats van in hun eigen straat.
3. Geef de kinderen iets mee (een folder, aandenken of ander aardigheidje) om aan de ruilende bewoners te geven en tegelijkertijd te informeren over de activiteiten van de kerk.
4. Laat de kinderen als tegenprestatie een liedje zingen, een gedicht voorlezen of een ander opdrachtje uitvoeren, telkens als er een voorwerp wordt geruild.
5. Maak het moeilijker door de groepjes de opdracht te geven met bepaalde voorwerpen of een minimumaantal verschillende voorwerpen terug te komen.