Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

In contact komen met twintigers

Pijl naar links Ideeën

De protestantse gemeente heeft wekelijks kindernevendienst en biedt tieners club, maar de twintigers zijn uit beeld geraakt. Zo’n vijf jaar geleden waren er nog jeugddiensten, maar gaandeweg kwamen er geen jongeren meer. Met pijn in het hart besloot de commissie de diensten te stoppen. Op papier is er echter nog een flinke groep twintigers en bij jeugdouderling Saskia leeft het verlangen om ze te bereiken. Dit stappenplan omschrijft En Saskia geeft tips vanuit de praktijk.


Stap 1) Breng de situatie in kaart 

Voor je de telefoon pakt en misschien enthousiast de lijst met twintigers wilt gaan bellen, is het goed om even terug te blikken en inzicht te krijgen hoe de huidige situatie is ontstaan. Wat maakt dat de twintigers uit beeld zijn? Dit kun je als volgt doen:

In gesprek met de leiders
Het moeten stoppen met een activiteit omdat er geen of nauwelijks jongeren meer komen is een pijnlijk proces. Ga na wie de leiders waren van de laatste twintigersactiviteit. Benoem op een eerlijke manier aan deze (voormalige) leiders dat je graag weer iets met deze groep jongeren uit de gemeente wilt doen, en hun leerervaringen graag meeneemt. 

Ga met hen in gesprek en probeer te ontdekken: 

 • Wat voor activiteit organiseerden ze?
 • Wat was de frequentie van de bijeenkomsten?
 • Wie bezochten de bijeenkomsten?
 • Wat maakte dat de bezoekersaantallen afnamen?
 • Wat gaf de doorslag om echt te stoppen?
 • Hoe is er gecommuniceerd dat de activiteiten gingen stoppen?
 • Zijn er nog contacten met de twintigers?
 • Bedank de leiders voor de gegeven informatie en spreek je waardering uit voor wat ze hebben gedaan. 

De echo van de jongeren
Nu je van de leiders enkele namen hebt gehoord van jongeren die aanwezig waren bij de laatste bijeenkomsten, kun je navraag doen. Ga (telefonisch) met enkele jongeren in gesprek.

 • Wat maakte in hun beleving dat de activiteiten (moesten) stoppen? 
 • Wat zorgde ervoor dat ze zelf niet meer naar de activiteiten gingen? 
 • Wat wilden ze zelf? Werden ze gehoord?
 • Hebben ze nog weleens contact met de leiders of als jongeren onderling? 
 • Leg uit dat jij weer graag iets zou gaan oppakken voor deze leeftijdsgroep. Vraag of ze tips hebben voor je.  

Maak de balans op en vorm een team
Nu je zowel de leiders als jongeren hebt gesproken, heb je meer inzichten gekregen. Noteer voor jezelf: 

 • Wat is goed om (los) te laten? 
 • Wat hoorde je aan punten die van belang zijn om mee te nemen juist bij het starten van iets nieuws? Wellicht heb je bij leiders en/of twintigers een bewogenheid gemerkt om ook iets te betekenen voor deze leeftijdsgroep. Aarzel niet om hen te benaderen om deel uit te maken van het nieuwe team. Gelijk is het vaak ook mooi om er mensen bij te betrekken die niet eerder met twintigers hebben gewerkt. Dat zorgt voor een fris elan. 

Saskia hoorde van veel twintigers dat de jeugddienst niet zo’n succes was. Ook was het moment helemaal niet handig. Zaterdag werd het laat na het stappen en dan zondagochtend weer naar de kerk. ‘Het werkte gewoon niet.’ De leiders die ze sprak waren gedesillusioneerd. Zij hadden veel energie gestoken in de diensten en jongeren geprobeerd erbij te betrekken. Maar toch kwamen er steeds minder jongeren. Tot ze uiteindelijk met een opkomst van één tot drie jongeren wel moesten besluiten om te stoppen.


Stap 2) Starten: breng de twintigers in beeld

Via de ledenadministratie van de gemeente kun je (meestal) de jongerenlijst opvragen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de leeftijd 18-25 jaar. Maar op welke leeftijd je je richt heeft ook te maken met de andere activiteiten in de gemeente. Stem dat goed af. Ga na om hoeveel jongeren het gaat en waar ze wonen. Soms staan ze nog op het huisadres, maar studeren ze al ergens anders. 

 • Ga bij het bekijken van de lijst ook eens na welke jongeren wellicht al aangesloten zijn bij andere groepen / kringen in de kerk. Soms zijn er twintigers getrouwd en aangesloten bij een huiskring. Dit zijn vermoedelijk niet de twintigers die je wilt bereiken met je activiteit. 
 • Ook zie je regelmatig dat twintigers actief zijn als leider in het kinder- en/of tienerwerk. Deze jongeren kunnen je wellicht helpen met het vinden van hun leeftijdgenoten.
 • Daar waar je al mobiele nummers en/of e-mails hebt, vul ze gelijk in op de lijst. 

Stap 3) Wie maakt contact?

Ga met je team de lijst van twintigers na. 

 • Wellicht hebben enkele van je teamleden op een natuurlijke manier al contact met ze.
  Zij kunnen de twintigers eenvoudig persoonlijk uitnodigen. 
 • Er blijven waarschijnlijk ook jongeren over met wie niemand (meer) verbinding heeft en van wie wellicht ook de ouders niet tot nauwelijks bij de kerk betrokken zijn. ‘Verdeel’ deze twintigers onder het gehele team, ieder teamlid kan zo gericht uitnodigingen versturen.

Stap 4) De uitnodiging

Geef en/of stuur zo’n twee weken voor je de activiteit gaat organiseren alle twintigers een persoonlijke uitnodiging. Doe dat middels een aantrekkelijke en persoonlijke kaart via de post. Ieder teamlid schrijft dus kaarten voor enkele twintigers.

Zet op de kaart sowieso: 

 • Voor wie de uitnodiging is: de naam, maar ook dat het een activiteit is voor 18-25- jarigen. 
 • Wees duidelijk of partners wel/niet welkom zijn.  
 • De aard van de bijeenkomst, bijvoorbeeld: Survivaltocht.  
 • De datum. 
 • De locatie.
 • Tijdstip en duur van de bijeenkomst.
 • De afzender; de namen van de mensen uit het team, maar benoem ook dat het vanuit de gemeente is georganiseerd.

Tips
Werk niet met aanmelden, dat werkt drempelverhogend.
De jongeren van wie je een mobiel nummer hebt, kun je 2-3 dagen van tevoren een reminder sturen via WhatsApp. Maar let op: geen bericht waar je op moet reageren.

Survivaltocht
Het team van Saskia heeft van enkele jongeren gehoord dat ze een survivaltocht zouden willen doen. Enkele jongeren hadden zelf al ideeën genoemd voor een route. Het beloofde een modderige activiteit te worden. Er werd een poster opgehangen bij de plaatselijke supermarkt en het werd aan enkele jongeren verteld. Ze werkten met een aanmeldsysteem, maar het team hoorde niets. Vier dagen voor de datum besloot het team om de survivaltocht te annuleren. Niemand had zich immers aangemeld. Het team was teleurgesteld. Wat hadden ze nu niet goed gedaan? Ze hadden toch georganiseerd wat de twintigers wilden?

Kink in de kabel 
Wat misging was dat jongeren geen persoonlijke uitnodiging hadden gekregen. Er was op een algemene manier aandacht gegenereerd. Ook is het de vraag of een survivaltocht handig is als startactiviteit. De twintigers bij wie navraag was gedaan, waren enthousiast. Maar lang niet alle jongeren willen gelijk gezien worden in een modderige outfit waar je niet halverwege het parcours kunt vertrekken. Ook het feit dat je je moest aanmelden was niet laagdrempelig. En twintigers besluiten vaak op het laatste moment. Tot slot, een activiteit annuleren is een heel slecht idee. Laat je activiteit altijd doorgaan. Zo laat je zien dat je betrouwbaar bent.


Stap 5) Het moment  

Het moment van afspreken doet er enorm toe. Veel twintigers zijn vaak alleen de weekenden thuis. Handig is om op zondag af te spreken, eind van de middag of begin van de avond. Spreek ook weer niet te laat af, want er zijn twintigers die zondagavond terugreizen naar de stad waar ze studeren.


Stap 6) De locatie

De locatie is enorm van belang als het gaat om afspreken. Laat het kerkgebouw voor wat het is, zeker als het gaat om jongeren die niet tot nauwelijks meer kerkelijk betrokken zijn. Kies een plek die het laagdrempelige karakter van de bijeenkomst onderstreept. Het mag zeker gezellig zijn, maar het is ook echt van waarde als je er in kleine groepjes uiteen kunt en er zo ruimte is voor privacy.
En, enorm van belang, zorg voor een goede catering.

De kroeg
Nu de survivaltocht in het water is gevallen moet Saskia een andere weg bewandelen. Ze weigert op te geven. Een deel van haar teamleden is sceptisch. Ze maakt contact met een lokaal kroegje dat op zondag gesloten is. Ze vraagt of zij bij uitzondering op een zondagavond de ruimte mogen huren om bijeen te komen. Er staat een bar, maar er is ook een aantal kleine tafeltjes waar je goed een gesprek kunt voeren. Met de kroegbaas worden afspraken gemaakt over de drankjes en hapjes. Ze besluiten de PR nu anders aan te pakken. Alle twintigers ontvangen een kaartje via de post met een persoonlijke uitnodiging. Het kroegje kennen alle twintigers. Het is een hele andere opzet, maar Saskia verwacht dat het kan werken. Haar teamleden zijn voorzichtig optimistisch.

Stap 7)  De inhoud van de bijeenkomst

Om te komen tot een mooie ontmoeting is het van belang de voorbereidingen zorgvuldig te doen.

 • Zorg dat de catering staat. 
 • Creëer als team een laagdrempelige en luchtige sfeer die de twintiger welkom heet. Duik er als leider niet gelijk op. Ze komen primair voor hun leeftijdgenoten. 
 • Maak, als iedereen er is, duidelijk wat er gaat gebeuren:
  -  Heet iedereen welkom
  -  Vertel de opzet van de bijeenkomst
  -  Vertel het doel van jullie samenkomen
  -  Maak duidelijk wat de twintiger na de bijeenkomst kan verwachten van het team
  -  Zorg dat je deze bijeenkomst de gegevens (mobiel/e-mail) ontvangt van de jongeren.

Saskia en haar team hebben bedacht dat de twintigers rustig kunnen binnendruppelen. Een drankje en taart, en daarna heet Saskia de jongeren welkom. Ze maakt de twintigers duidelijk dat ze na ongeveer een uur even een moment van hun aandacht wil om hun wensen te horen als het gaat om mogelijke (vervolg)bijeenkomsten. Ze legt uit dat ze benieuwd is naar hun mening. Ze heeft gezorgd voor vellen papier, zodat twintigers niet per se hoeven te spreken, maar hun wensen kunnen noteren. Op die manier weet ze ook zeker dat ze van iedereen input krijgt. De twintigers mogen het anoniem noteren. Ze maakt duidelijk wat er met de input van de twintigers zal gebeuren. Ze geeft ook een lijst door met de vraag of de twintigers hun mobiele nummer willen geven. Op die manier hoeft een volgende uitnodiging niet weer met de post verstuurd.

Saskia en haar team zijn verrast over de opkomst. Er zijn 13 twintigers en hun reacties maken duidelijk dat ze het echt leuk vinden om af en toe bij elkaar te (blijven) komen. ‘Niet te vaak, en zeker niet in die saaie zalen van de kerk.’ ‘Een kroegje als dit is heel anders. Dat is echt gezellig.’ ‘We willen geen bijbelstudies. Dat is zo achterhaald. Het mag wél over zingeving gaan.’
Saskia en het team luisteren vooral en zijn verrast. Ze hebben na deze bijeenkomst inzicht als het gaat om de wensen van de twintiger: de locatie, de frequentie, het beste moment van samenkomen en de inhoud. Ze beloven de jongeren binnen drie weken terug te koppelen of er meer bijeenkomsten volgen. Na ruim twee uur nemen de twintigers afscheid. Een enkel groepje staat nog even buiten te praten om daarna weg te rijden.

Stap 8)  Aandachtspunten na de eerste bijeenkomst 

 • Inventariseer de wensen van de twintigers en bespreek deze binnen het team. 
 • Ga na of jullie een vervolg voor je zien op basis van de geluiden die je hebt gehoord tijdens de eerste bijeenkomst. Ga (eventueel met de kerkenraad) na wat je twintigers kunt en wil bieden.
 • Koppel zoals je hebt beloofd aan de jongeren terug wat je gaat doen. Dus ook als er geen vervolgactiviteit komt is het goed om hen dit te laten weten.

Op naar een tweede bijeenkomst

 • Luister naar wat je hebt gehoord en doe daar iets mee. Denk aan: locatie, frequentie, moment, inhoud. 
 • Kijk of je een of twee twintigers (eenmalig of meermalig) kunt betrekken in je team of bij de uitvoering van je activiteiten. 
 • Blijf ook degenen die de eerste bijeenkomst afwezig waren uitnodigen voor de vervolgactiviteiten.

Saskia en haar team zijn enthousiast om door te gaan en de geluiden van de twintigers zijn hoopgevend. Ze hebben besloten om maandelijks bijeen te (blijven) komen in een kroegje. Aan de kerkenraad hebben ze uitgelegd waarom het bijeenkomen in een van de kerkzalen niet handig is. Het gaat een moment worden van ‘Borrel & Bite met zingeving’. De onderwerpen bepalen ze in overleg met de twintigers. Ze hebben besloten niet direct een twintiger te vragen in hun team. Dat is net even te snel. Maar ze willen bij een specifiek thema een twintiger gericht om hulp vragen.

Stap 9) Zet in op relaties

Zowel binnen het team als in de twintigersgroep is het van belang om niet in te zetten op aantallen. Twintigers zijn er de ene keer wel, de volgende keer niet. Kijk daar niet vreemd van op en laat je er zeker niet door ontmoedigen. Geef aandacht aan degenen die er wel zijn en zorg dat de bijeenkomsten altijd doorgaan, ook al merk je via de App dat er weinig twintigers zullen komen. Wees trouw en denk in relaties. Ook met twee twintigers kun je een prachtig gesprek hebben en terugblikken op een waardevolle avond. En soms word je opeens verrast. Dan gaat opeens de deur open en staat er die ene twintiger, die je al tien keer hebt uitgenodigd: ‘Ik dacht, ga toch eens kijken.’

Bekijk ook: