Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Gemeenschap in coronatijd

Pijl naar links Ideeën

In deze coronatijd vragen veel dorpskerken zich af hoe de leden met elkaar verbonden kunnen blijven. Zonder mogelijkheden elkaar te ontmoeten blijkt het nog niet zo eenvoudig om een gemeenschap te vormen. Dit idee helpt dorpskerken met praktijkvoorbeelden, bijbelse aanknopingspunten met gespreksvragen en praktische tips om te kijken wat er wél kan om in deze tijd kerk te zijn. Deze brochure is geschreven vanuit de praktijk van (zeer verschillende) dorpskerken, door de dorpskerkenambassadeurs die met hun voeten in de dorpsklei staan. 

Verdiepend artikel door ds. Betsy Nobel

De coronatijd is ontegenzeggelijk een crisis met een blijvende invloed op kerkgemeenschappen. Het gevoel deel uit te maken van een geloofsgemeenschap blijkt lastig vast te houden, zo bleek in gesprekken met predikanten, kerkenraadsleden en gemeenteleden uit dorpskerken. Hoe belangrijk is een gemeenschap eigenlijk voor geloven?

Lees hier het complete verhaal:

 

Praktisch artikel door Mark Schippers

In het afgelopen jaar hebben gemeenten met veel creativiteit geprobeerd nieuwe invulling te geven aan gemeente-zijn, met online diensten en koffiemomenten via Zoom. Veel dorpskerken zijn creatief in het verbinding leggen met de gemeenteleden.

Lees hier het complete verhaal:

 

Video 'Gemeenschapsvorming in Vries'