Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vergaderopening met als thema 'Bron van inspiratie'

Pijl naar links Ideeën

Opzet

Bij deze opening worden een vraag, een bijbelverhaal, een gebed, een kort spiegelverhaal, en een liedsuggestie gegeven. Je kunt daar natuurlijk enkele elementen uit halen. Je kunt ook alle elementen als een geheel zien en met de mensen in de groep als volgt te werk gaan.

Lees het bijbelverhaal voor. Zorg ervoor dat iedereen het verhaal kan meelezen door voldoende bijbels. Daarna is het stil en laten de deelnemers het verhaal op zich inwerken. Wissel vervolgens kort twee aan twee uit wat je opvalt of raakt in het verhaal. Daarbij kan de vraag bij het bijbelverhaal (zie hieronder) worden meegenomen, maar dat hoeft niet. Vertel daarna aan de groep wat die ander heeft geraakt in het verhaal. Houd het kort, noem één punt. Als je met een grote groep bent kan niet iedereen aan bod komen. Vraag dan een paar mensen om te vertellen wat hun gesprekspartner geraakt heeft. Sluit af met het korte spiegelverhaal, het gebed en/of lied.

Vraag

Welke mensen inspireren je om te vertrouwen en te geloven?
Wie zijn voor jou een bron van inspiratie?

Bijbelgedeelte

2 Timoteüs 1:3-14
Een gedeelte uit een brief van Paulus aan zijn leerling Timoteüs. Wie inspireert wie?

Spiegelverhaal - Het vitamineflesje van Corrie

Corrie ten Boom, een Nederlandse evangeliste, was in de oorlog door de Duitsers gevangen genomen. Samen met haar zuster Betsy kwam ze in een kamp terecht. Daar was het leven bijna onleefbaar. Maar Corrie had drie dingen mee kunnen smokkelen. Een vestje voor haar zus die zo gauw hoestte, haar Bijbel en een flesje vitamine D. Die Bijbel was een grote troost. Niet alleen voor tante Corrie en haar zus, maar voor heel veel vrouwen in hun afdeling. Van het flesje vitamine deelde Betsy steeds uit aan iedereen die koortsig en ziek was. Dat werden er steeds meer.

‘t Was maar een klein bruin flesje met een smal tuitje, waaruit maar één druppel tegelijk kwam. Je kon niet zien hoeveel er nog in zat, want het glas was dik en ondoorzichtig. ‘Betsy’, zei Corrie, ‘bewaar het nou toch voor jezelf. Je hebt het zelf zo hard nodig.’ Maar Betsy zei: ‘In de Bijbel staat geschreven over een profeet Elia die door een vrouw geholpen werd. Haar olie raakte niet op.’

Dus gingen ze maar door. Elke dag kregen tien, twintig mensen een druppeltje. Corrie snapte maar niet hoe het kwam, dat er steeds weer een druppeltje vitamine uit het flesje kwam. Het zou al lang leeg moeten zijn. Pas toen iemand vitaminetabletjes voor hen meebracht, raakte het leeg. Ze hadden het ook niet meer nodig. Corrie hield het flesje nog ondersteboven en schudde... maar er zat niets meer in. Zo heeft God voor hen gezorgd.
(Bron: www.bijbelverhalen.nl

Gebed

We danken U voor mensen die ons inspireren, die ons voorgaan in geloof en vertrouwen. Mensen van vroeger, mensen van nu. Ouders, leraren, vrienden, mensen op onze weg die ons hielpen om de weg van geloof te gaan. We noemen hun namen in stilte.

(stilte laten vallen)

Help ons om zelf een inspiratie te zijn voor anderen.
Amen

Lied

Lied 90a - Liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk'

Bekijk hier andere vergaderopeningen