Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Vragen over de Bijbel

Pijl naar links Ideeën

Nodig:

  • Bijbel (liefst groot en oud)
  • Uitgeknipt vraagteken
  • Post-its of kleine papiertjes
  • Pennen

De Bijbel kan ook tal van vragen bij jongeren oproepen. Door deze werkvorm leren jongeren deze vragen onder woorden te brengen en leren ze met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden.

Leg een Bijbel in het midden neer. Een grote / oude Bijbel heeft de voorkeur. Wellicht kan de kanselbijbel hiervoor geleend worden. Leg daarop een uitgeknipt vraagteken. 

Vertel de jongeren dat de Bijbel geschreven is in een heel andere tijd en cultuur. Daardoor is het vaak moeilijk om de Bijbel te begrijpen en hebben de jongeren misschien wel allerlei vragen over de Bijbel. Dat kan gaan over de Bijbel als geheel of over bepaalde Bijbelgedeelten. 

Vertel de jongeren dat het goed is om dan niet te denken: “Laat maar, die Bijbel vind ik veel te ingewikkeld. Daar doe ik niets mee”, maar om de lastige en moeilijke vragen die ze hebben gewoon eens hardop te stellen. 

Nodig de jongeren uit om de vragen die ze hebben op te schrijven en rond de Bijbel te leggen. 

Ga vervolgens over een of twee van die vragen aan de slag. Hierbij kun je als leidinggevende kiezen of laat je de keuze aan de groep.

De vragen van de jongeren kunnen best ingewikkeld zijn. Misschien heb je zelf ook geen kant-en-klaar antwoord. Dat hoeft ook niet! Het is de bedoeling dat de jongeren ontdekken dat ze juist met elkaar stapjes verder komen bij het beantwoorden van lastige vragen. Schroom bij deze werkvorm niet om eigen kennis en ervaringen in te brengen om de groep te helpen het antwoord op de vraag te vinden. Let er hierbij wel op dat je voldoende ruimte laat voor het zoeken en ontdekken binnen de groep.

Wellicht blijven er na deze werkvorm nog prachtige vragen over die input kunnen geven voor volgende bijeenkomsten. Gooi de briefjes dus niet zomaar weg!