Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek: Weg van Leven

Pijl naar links Ideeën

Weg van Leven' is een project voor iedereen die verlangt naar persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek.

In onze samenleving zijn veel spirituele zoekers, mensen die diep van binnen beseffen dat het leven meer is dan hebben en houden. Deze zoekers bevinden zich zowel binnen als buiten de kerk.

Werkschrift Weg van Leven

Dit werkschrift reikt een weg aan voor persoonlijke geloofsverdieping. Het bevat zeven weekthema’s. Zes zijn ontleend aan geloof-hoop-liefde: genade, verlangen, overgave, vruchtdragen, volharden en liefhebben. Het zevende is dankbaarheid. Ieder weekthema wordt ingevuld volgens een bepaald ritme, met teksten en oefeningen voor elke dag. Bedoeld voor persoonlijk gebruik en voor groepsbijeenkomsten.

Materialen

De zeven thema’s (of een selectie daaruit) kunnen ook in groepsbijeenkomsten gezamenlijk worden verkend. Rond ieder thema is een programma gemaakt. Zie hiervoor de downloads rechts op de pagina. Deze programma's zijn te gebruiken voor:

  • bestaande of nieuwe kringen en groepen (met een programma voor een startbijeenkomst om het project in de gemeente te introduceren);
  • thematische vieringen met de teksten en beelden uit het werkschrift;
  • het bezinnende deel van vergaderingen.

Werkschrift Weg van Leven bestellen