Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Wie is mijn naaste?

Pijl naar links Ideeën

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren wat gelijkenissen zijn en dat Jezus deze verhalen vertelde om de mensen van Zijn tijd te laten nadenken over hun geloof in God.
• De kinderen begrijpen wat de betekenis is van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan: dat zij de naaste mogen zijn van iedereen die in nood is - zonder onderscheid, omdat God ook geen onderscheid maakt tussen mensen.
• De kinderen kunnen een moderne versie van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan bedenken en opvoeren.
• De kinderen wisselen met elkaar uit voor wie zij in hun eigen leven de naaste zouden kunnen zijn.

Samenvatting:
Jezus gebruikt vaak gelijkenissen om zijn toehoorders te onderrichten. Hij wil mensen tot nadenken aansporen, zonder zelf direct antwoord te geven op bepaalde vragen. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat het over de vraag wie onze naaste is. Deze 'naaste' kun je zien als een ander woord in de Bijbel voor 'de ander'.
Je start de bijeenkomst met een spelletje waarbij de kinderen geblindoekt raden welk kind (welke 'naaste') ze tegenover zich hebben. Je vraagt de kinderen om het verhaal van de Barmhartige Samaritaan in eigen woorden te vertellen, daarna lees je het voor en je bespreekt het. Jezus' verhaal maakt duidelijk dat in ieder geval mensen in nood onze naasten zijn! En dat we zelf een naaste mogen zijn voor alle soorten mensen die onze hulp kunnen gebruiken. Vervolgens bespreek je dat er meer verhalen van Jezus zijn zoals deze en wat een 'gelijkenis' is. Tenslotte gaan de kinderen een moderne versie van de barmhartige Samaritaan uitvoeren! Als afsluiting schrijven jullie op voor wie jullie een naaste willen zijn.

Werkbladen:

  • Werkblad 12.1 – Wie is jouw naaste?

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.