Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Wijkavond 'Van U is de toekomst'

Pijl naar links Ideeën

In de gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten hebben ze wijkavonden voorbereid die aansluiten bij het jaarthema 'Van U is de toekomst'. Ze hebben daarbij gebruik gemaakt van de materialen op de website van de Protestantse Kerk en vervolgens hun eigen draai aangegeven. Ze delen hun opzet graag met anderen. 

Voorbereiding

De gemeenteleden hebben een uitnodiging ontvangen met daarin de vraag om 2 foto’s in te sturen die ze bij hen in de buurt hebben genomen. Eén foto die aangeeft waar ze bezorgd over zijn (bijv. afval op straat) en één die hoop geeft (bijv. sneeuwklokjes in de tuin). De foto’s kunnen naar het mailadres van de wijkouderling of een centraal adres worden gemaild of geappt. Het idee is dat dit het thema dichtbij brengt en de gemeenteleden op een laagdrempelige wijze activeert en hopelijk extra motiveert om naar de wijkavond te komen.

Opzet van de avond

 • Ontvangst met koffie thee en iets lekkers
 • Opening over 'Van U is de toekomst' bij Matteüs 28:16-20. In plaats van gesprekken in tweetallen kiezen ze in Fijnaart voor een toelichting bij de Bijbeltekst. Jezus zegt: ‘Ik ben met jullie tot de voleinding van deze wereld.’ Bij alle onzekerheden over de toekomst geeft dat houvast en ontspanning. Dat is genade als grondtoon. De Heer zelf is onze metgezel op de weg van leren en tot inkeer komen, dienen en delen. Verbonden met de traditie van Israël en de kerk, verwachten we dat God op ons toekomt en dat maakt ons in het hier en nu verantwoordelijk en hoopvol. (10 minuten)
 • Filmpje Michacursus via de beamer over het koninkrijk van God Het Koninkrijk van God | Micha Cursus - Bijeenkomst 1 - YouTube  (5 minuten)
 • ‘Wat is uw zorg voor de toekomst?’ en ‘Wat is uw hoop?’  De ingestuurde foto’s zijn in een powerpoint-presentatie gezet en worden getoond. Degenen die de foto’s hebben ingestuurd krijgen gelegenheid om de foto’s toe te lichten.
  Wanneer er weinig foto’s zijn ingestuurd, krijgen de deelnemers gelegenheid om op een briefje te schrijven wat hun hoop en zorg is voor de toekomst. Dat kan over de wereld en de kerk gaan of persoonlijk zijn. De deelnemers plakken de briefjes op een wand (de zorg- en hoopmuur). De ouderling of predikant leest de antwoorden voor.  (30 minuten)
 • Pauze
 • Vertoning filmpje over Luther en de appelboom. Wat vindt u van de aan Luther toegeschreven uitspraak: ‘als Christus morgen terugkomt, zou ik vandaag een appelboom planten’. Gesprek aan tafel (5 minuten)
 • Wat zou uw ‘appelboom’ zijn. Via een omgekeerde collecte krijgen de deelnemers een briefje met een idee/ suggestie/ goed voornemen (zie de lijst hieronder). Ze bespreken aan tafel met elkaar of deze suggestie iets voor hen is, ze mogen ook ruilen of zelf iets bedenken. (20 minuten)
 • eventuele terugkoppeling
 • Afsluiting, lied 767 ‘de toekomst van de Heer is daar’ of lied 605 ‘de toekomst is al gaande’ via een meezingversie op de beamer.

Suggesties voor de omgekeerde collecte.

Zie ook:

 • Gebed
 • Koffiedrinken bij iemand die je al lang niet meer hebt gesproken
 • Helpen een moestuin te onderhouden
 • Kennismaken met iemand die je nog niet kent in de straat
 • Een bijenhotel maken
 • Korter douchen
 • Vaker vegetarisch eten
 • Buitenplant of bloemen uit eigen tuin cadeau geven
 • Een kaartje sturen naar iemand
 • Een tweedehands speelgoed- of kledingbeurs organiseren 
 • Fietsen of wandelen ipv autorijden
 • Iemand helpen met een technische klus