Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Zeven alternatieve kindermomenten

Pijl naar links Ideeën

Heeft u nieuwe inspiratie nodig voor het kindermoment? Sluit de huidige vorm niet aan bij het doel en de doelgroep voor wie het moment bedoeld is? Deze zeven alternatieven brengen wellicht nieuwe energie!

1. Moment voor iedereen

Roep de kinderen niet naar voren, maar stel een vraag die door mensen van alle leeftijden beantwoord kan worden. Laat mensen in tweetallen hierover kort in gesprek gaan. Eventueel kan de predikant een aantal antwoorden inventariseren. Dit heeft als doel om kinderen (en andere gemeenteleden) bij de kerkdienst te betrekken. Deze vorm werkt ook goed als er geen kindernevendienst is. In plaats van het stellen van een vraag, kunt u de mensen ook een opdracht geven die ze op hun plek kunnen uitvoeren. Bekijk hoe ze dit in Doetinchem doen. 

Dit is een goed alternatief voor gemeenten met weinig kinderen.

2. Laat de kinderen bij terugkomst iets delen uit de kindernevendienst

Wat doen kinderen eigenlijk als ze in een andere ruimte zitten? Verplaats het kindermoment naar ná de kindernevendienst. Laat kinderen vertellen wat ze gedaan hebben. Of misschien kunnen ze iets laten zien van wat gemaakt hebben of een lied laten horen? 

Zijn er weinig kinderen in de gemeente? Overleg dan goed met hen! Willen ze wel iets vertellen? Of gaan ze liever meteen terug naar hun ouders?

Als u meer dan tien kinderen in de groep heeft, is er meestal wel één kind die dit leuk vindt om te doen. 

Zijn er verschillende leeftijdsgroepen? Wissel dan af: de ene keer de jonge kinderen en de andere keer de bovenbouwgroep. 

3. Maak samen met de kinderen een bloemstuk of kunstwerk

Heeft uw gemeente regelmatig een liturgisch bloemstuk staan of werkt u met kunst in de kerk? Bedenk dan eens, samen met kindernevendienstleiding en bloemschikcommissie, of de kinderen hieraan een bijdrage kunnen leveren. Wellicht kunnen de kinderen voor of tijdens de kerkdienst een aantal bloemen toevoegen. 

Dit is een mooi idee om kinderen en volwassenen met elkaar te verbinden in de kerk. Waardevol als er weinig kinderen in de kerk komen. 

4. Vertel een verhaal

Tim en Sophie, Kees, Tobias en Tineke: kinderen die allerlei avonturen beleven over het onderwerp van de preek. Bedacht door dominees of kindernevendienstleiding. Zo’n telkens terugkerend verhaal betrekt kinderen bij de kerkdienst op een manier die bij hun leefwereld past. Benieuwd hoe predikanten dit aanpakken? Kijk eens op timensophie.nl en lees hoe ds. Jan Reijm het leven gaf aan deze twee kinderen. 

Dit is een goed alternatief als er (weinig) kinderen in de kerk zijn die niet graag naar voren komen. Een veilige manier om kinderen tóch aandacht te geven.

5. Differentieer

Zijn er meerdere kindernevendienstgroepen? Bedenk dan regelmatig een kindermoment voor een deel van de kinderen. Op die manier kunt u goed aansluiten bij de leefwereld en ontwikkeling van die desbetreffende leeftijdsgroep én komen de kinderen die meedoen tot hun recht, omdat ze niet in de massa verdwijnen. Dus: houd eens een quiz voor de kinderen uit de bovenbouw, gebruik handpoppen voor de kleuters en doe een proefje voor middenbouw-kinderen. 

Meer weten over (geloofs)ontwikkeling bij kinderen? Lees dit artikel. 

Deze vorm werkt het beste bij kerken waar elke week veel kinderen komen.  

6. Denk out-of-the-box

Waarom krijgen alleen kinderen eigenlijk speciale aandacht? Houd eens een moment voor 50-plussers, voor iedereen die afgelopen maand jarig was, voor vaders of kerkenraadsleden. Niet alleen verrassend, maar het kan ook het thuisgevoel van kinderen in de kerk vergroten. Iédereen is bijzonder en welkom, niet alleen kinderen. En zo ervaren ook andere groepen hoe het is om naar voren te komen.

Deze vorm kan goed gekoppeld worden aan bijzondere momenten, zoals vaderdag of de bevestiging van ouderlingen. Dit kan goed voorbereid worden samen met kinderen, zodat zij eens in de organiserende rol zitten.

7. Laat jongeren het kindermoment voorbereiden

Zijn er creatieve jongeren in de kerk? Laat hen, samen met jeugdleiding en predikant, iets voorbereiden. Dit kan een toneelstuk zijn, een film of een gesprekje. Mooi is om jongeren zo te betrekken bij de kerkdienst en met hen in het bijbelgedeelte te duiken. Ook zijn verschillende leeftijdscategoriëen zo op elkaar betrokken. 

 

 

Meer lezen? 

  • Doe inspiratie op door op de website van JOP te zoeken op ‘kindermoment’.