Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Opening - Psalm 23

Pijl naar links Ideeënbank

Deze opening kunt u gebruiken tijdens de kerkenraadsvergadering.

  • Deel Psalm 23 op papier uit (of nog beter: ligt al op / onder de stoelen). Lees deze één of twee keer hardop voor.
  • Laat de aanwezigen in stilte / rust op het blaadje aantekeningen maken (zorg dus ook voor schrijfmateriaal): een uitroepteken als iets je aanspreekt, een vraagteken als je er een vraag (weerstand / weerzin) bij hebt. Neem hier de tijd / rust voor.
  • Uitwisseling: wie wil er iets zeggen? Dat hoeft niet op het rijtje af en niet iedereen hoeft iets te zeggen. Verhelderende vragen stellen van harte aanbevolen, maar geen discussie. Alles mag gezegd worden. 

Als mensen niets zeggen over de situatie van nu (crisis) kunt u als gespreksleider / voorzitter daar naar vragen: wat betekent deze tekst dan nu in deze tijd voor jou?

  • Na verloop van tijd de Psalm nog een keer lezen.

In plaats van Psalm 23 kunt u ook andere bijbelgedeelten kiezen die u passend lijken.

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën