Doorgaan naar hoofdinhoud

7 tips voor je deelnemersplan

7 tips voor je deelnemersplan

Het is niet altijd eenvoudig om gedachten op papier te zetten en uit te werken tot een project. Toch is het belangrijk om het deelnemersplan in te vullen om mee te kunnen doen aan de Jongerenprijs.

1. Kies een titel

Kies een titel voor je project die interesse kan opwekken, maar ook de lading dekt.

2. Sluit aan bij een of meerdere thema's

Kerk en Wereld geeft subsidie aan initiatieven op het gebied van drie thema’s. Ga na of je aan een of meer van deze thema’s voldoet:

  • Verbinden: Kerk en Wereld wil bijdragen aan initiatieven die de tegenstellingen (zoals religie, genderoriëntatie, financiële mogelijkheden of afkomst) willen overbruggen vanuit een christelijke inspiratie en eraan bijdragen dat iedereen voluit mens kan zijn naar Gods beeld.
  • Christelijk geloof actualiseren en praktiseren: Kerk en Wereld wil initiatieven ondersteunen die zorg dragen voor de toekomst van de mensen en voor Gods schepping.
  • Ontmoeting tussen levensbeschouwingen: Kerk en Wereld wil het gesprek tussen de aanhangers van verschillende levensbeschouwingen en religies in de samenleving op een positieve manier bevorderen.

Lees de volledige omschrijving van de thema's

3. Het effect op de wereld beschrijven

Je hebt in het deelnemersplan vier zinnen om te omschrijven hoe jouw plan de wereld mooier maakt. Omschrijf in actief taalgebruik wat je doet, hoe je dat doet en wat je bereikt.

Project: The Girl Movement
Project: The Girl Movement 

4. Gebruik sprekende beelden

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Zoek naar sfeervolle beelden of een filmpje. Dit zorgt voor meer stemmen. Lever een link van een filmpje aan en een òf twee beelden die voor ontroering, energie of een glimlach zorgen. 

5. Is het plan bijzonder genoeg?

Je hebt drie zinnen om uiteen te zetten waarom jouw project € 10.000,- moet winnen. Noteer duidelijk wat maakt jullie plan bijzonder of anders: in wat je doet, je werkwijze of wat je bereikt.

6. Benoem de blijvende (gedrags)verandering

Kerk en Wereld is benieuwd wat de blijvende (gedrags)verandering of indruk is die jouw project bewerkt onder de doelgroep. Hoe omschrijf je dat?

Een voorbeeld van een project waarin vluchtelingen een maatje krijgen; de gedragsverandering kan zijn dat meiden zich verbonden voelen met Nederland en elkaar en succesvol participeren in de plaatselijke samenleving met behoud van eigen culturele en/of religieuze normen en waarden.

7. Met wie werk jij samen?

Kerk en Wereld ziet graag dat je samenwerkt met andere organisaties, kerken en/of initiatieven. Benoem met wie je samenwerkt of met wie je samenwerking wilt gaan zoeken.

Ga aan de slag met jouw project!

Heb je nu voldoende handvatten om jouw idee praktisch te maken? Download dan het deelnemersplan en ga aan de slag. Door het deelnemersplan ingevuld te mailen naar jongerenprijs@protestantsekerk.nl doe je mee aan de Jongerenprijs!

Was deze informatie zinvol?
We hebben je feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we je contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk