Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerk en Wereld leerstoel voor Geloofvernieuwing

Kerk en Wereld en Protestantse Theologische Universiteit (PThU) hebben samen de Leerstoel voor geloofsvernieuwing ingesteld. Godsdienstsocioloog dr. Joep de Hart is de eerste bijzonder hoogleraar op deze  leerstoel.

Dr. Joep de Hart verrichtte veel onderzoek- en advieswerk voor grote  maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties als Amnesty International, kerken, Greenpeace, CNV en Cordaid: "Wat je dan snel leert, is dat heel veel ontwikkelingen waar men in de kerken op stuit, ook elders spelen. Die ervaringen wil ik graag gaan aanwenden en vanuit mijn godsdienstsociologische en onderzoeksmatige achtergrond een aanvulling bieden op de in de kerken aanwezige theologische kennis."

Bloeien buiten de muren van de kerk

De Hart: "De door Kerk en Wereld ingestelde leerstoel is er één waar niet alleen godsdienstsociologische kennis aangeboord wordt, maar ook betrokkenheid bij de samenleving. Zoals ik het zie, is voor de leerstoel naast inspiratie ook expiratie nodig. Geheel in de geest van de Kerk en Wereld traditie: christelijke bezieling is prachtig, maar je moet haar ook buiten laten opbloeien, buiten de muren van de kerk, in de samenleving - als een plant die in het zonlicht wordt geplaatst."

Dr. Joep de Hart

Dr. Joep de Hart (1954, Kampen) studeerde Cultuur- en Godsdienstsociologie aan de Radboud Universiteit (cum laude) en promoveerde op een onderzoek naar de levensbeschouwelijke en politieke ontwikkeling van jongeren (1989). Sinds 1993 werkt Joep de Hart als senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag. Hij publiceerde onder meer over religieuze ontwikkelingen, jeugdsubculturen, tijdsbesteding, volkscultuur, opvattingen over de moraal, informele groepen, vrijwilligerswerk en veranderingen op het maatschappelijk middenveld.

Kerk en Wereld Leerstoel

De Kerk en Wereld Leerstoel voor ‘Nieuwe en vernieuwende vormen van christelijke gemeenschap in hun betekenis voor de  Nederlandse samenleving' heeft een omvang van 0,2 fte en is gevestigd bij de Protestantse Theologische Universiteit, locatie  Groningen. De leeropdracht bestaat niet alleen uit het doen van onderzoek en het bevorderen van onderwijs, maar ook uit het initiëren van kerkelijke en maatschappelijke discussies op het onderzoeksgebied.

De Leerstoel is ingesteld in 2011; na vijf jaar zullen Kerk en Wereld en PThU beslissen over voortzetting van de leerstoel. 

>Meer informatie en vragen: kerkenwereld@protestantsekerk.nl 

Lees meer over

Het thema Fonds Kerk en Wereld