Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Samenstelling Lutherse synode & Lutherse communicatie

De kerkorde geeft de lutherse synode een aantal taken waarvan de belangrijkste zijn:

 • het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie;
 • het leiding geven aan en het ondersteunen van het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten en het ondersteunen van de lutherse inbreng in gefuseerde gemeenten (na de vereniging zijn gemeenten vrij om lokaal of regionaal te fuseren, samen te werken of zelfstandig te blijven);
 • het onderhouden van de relatie van de kerk met de Lutherse Wereld Federatie (LWF). De Protestantse Kerk is lid van de LWF die in Genève zetelt en waar wereldwijd bijna 68,5 miljoen lutheranen via hun kerken aan verbonden zijn.

Synodale Commissie evangelisch-lutherse synode

 • Ds. Andreas Wöhle (president, pastor pastorum)
 • Mw. ds. Marlies Schulz
 • Prof. dr. Ir. Erik Fledderus (vice-president, voorzitter)
 • Mw. Cathy van Beek-Blommendaal (secretaris)
 • Dhr. Arau Vermeer (voorzitter FC)

Financiële commissie evangelisch-lutherse synode

 • Dhr. Arau Vermeer (voorzitter)
 • Prof. dr. Ir. Erik Fledderus
 • Dhr. Dick van Loenen

Elkkwartaal

Elkkwartaal verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegezonden aan degenen, die ingeschreven staan in het register van evangelisch-lutherse leden in de Protestantse Kerk in Nederland. Overname van artikelen is toegestaan, mits vermeld wordt uit welk nummer van Elkkwartaal deze afkomstig zijn.

Vragen of reacties: synodesecretariaat@protestantsekerk.nl  

Lees meer over

Het thema Lutherse synode & Luthers